LIPTOVSKÝ  HRÁDOK

Kraj : Žilinský kraj

Okres : Liptovský Mikuláš

49°2′45″S 19°43′59″V / 49.04583, 19.73306

verejnosti čiastočne prístupný

 

 

 

Hrad Hrádok spolu s priľahlým kaštieľom tvoria oddávna dominantu Liptovského Hrádku a aj malebnej časti horného Liptova. V 13. storočí zvolenský župan Donč dal postaviť gotický kamenný hrad na malej vápencovej skale, obkolesenej vodnou priekopou, ktorá sa zachovala dodnes v podobe jazierka. Rok 1341 je tak prvou písomnou zmienkou o hrade s menom „Wywar“, v neskorších dokumentoch sa spomína ako „Novum Castrum“ – Nový Hrad, či „Hradek“. Jeho úlohou bola kontrola dôležitej považskejcesty zvanej „Via Magna“. Patril ku kráľovským majetkom, v roku 1433 ho obsadili husiti, neskôr jiskrovci a aj potom často menil majiteľov. V druhej polovici 16. storočia ho dali Valentín a František Balašovci od základov obnoviť. Podľa zachovaných dokumentov v roku 1579 vynaložili na renováciu viac ako 3.000 zlatých. Po ich smrti v roku 1600 dostal hrad a panstvo Mikuláš Šándorfy s mladou hradnou pani Magdalenou Zai, vdovou po predchádzajúcom majiteľovi.
Na podnet Mikuláša Šándorfyho bol v roku 1601-1603 postavený okolo hradu renesančný kaštieľ a daľšie časti zabezpečujúce chod panstva. Na stavbu kaštieľa bol použitý materiál so zbúraných hradieb. Na poschodí kaštieľa boli zriadené reprezentačné miestnosti pre majiteľov a ich hostí a na prízemí boli zriadené sklady a ubytovacie priestory pre služobníctvo. Hrad mal najväčšiu strategickú úlohu v období stavovských povstaní v 17. storočí . Veliaci cisársky generál vybudoval proti povstalcom Františka Rákocziho silnú obranu. Začiatkom 18. storočia cisár Leopold I. daroval hrad aj s panstvom kniežaťu Lichtensteinovi. V roku 1709 došlo k významnej bitke na Švihrovej medzi povstalcami a cisárskymi vojskami, ktoré odolali náporu, i keď hrad v týchto bojoch povstalci ťažko poškodili. Starý hrad na skale ostal v ruinách. V roku 1731 hrad aj s panstvom odkúpila od Emanuela Lichtensteina kráľovská komora. Vývoj panstva zabrzdil v roku 1803 veľký požiar na hradnom panstve. Zástupcovia sa po tejto pohrome rozhodli, že obnovia len novšie časti, t.j. kaštieľ , stredoveký hrad ostal od tohto roku v ruinách. No neostalo len pri tejto pohrome. V daždivom lete roku 1813 došlo ku katastrofálnej povodni. V rokoch 1874 až 1860 bol v priestoroch kaštieľa umiestnený Okresný súd spolu s väznicou. V roku 1932 boli rizikové časti starého hradu konzervované. Neskôr tu sídlilo Národopisné múzeum Liptova. Od roku 1990 až do roku 2002 boli priestory hradu a kaštieľa neobyvané.

http://www.lhsity.sk/index.php?page=clanok&skupina=navstevnik&category=31&subcategory=164&idclanku=259&lng=sk

 

 V súčasnosti je stavebne  prepojený s kaštieľom a rekonštruovaná pamiatka je v súkromnom vlastníctve.