BRODZANY - kaštieľ

Brodzany ležia na ľavej strane údolia rieky Nitry, na okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a pohoria Tribeč, 2 km juhozápadne od Partizánskeho a 15 km od Topoľčian.

Sú známe najmä renesančným kaštieľom zo 17.storočia, v ktorom sídli Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina,  je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Najstaršia zmienka o kaštieli ako o rodovom sídle Brodziankovcov

Dvojposchodový štvorkrídlový kaštieľ má výrazné hranolové veže a romanticky upravené nádvorie s arkádami. V 19. storočí sa majiteľom kaštieľa stal rakúsky diplomat barón Gustáv Friesenhof, pôsobiaci v Petrohrade. Po smrti prvej manželky sa oženil so sestrou Puškinovej manželky Alexandrou Gončarovovou a neskôr sa usadili v Brodzanoch. Sem za nimi chodievala Puškinova manželka Natália s deťmi, ako aj významní predstavitelia ruskej literatúry.

V kaštieli je od roku 1979 Literárne múzeum A.S.Puškina. Na poschodí je pôvodný interiér kaštieľa. Historické salóny zaujmú dobovým nábytkom, osobnými predmetmi príslušníkov rodiny a bohatou obrazovou výzdobou. Súčasťou pamiatkového areálu brodzianskeho kaštieľa je aj rozsiahly anglický park s vodnými kaskádami potoka Geradza.

zdroj: http://brodzany.sk/pre-navstevnika-2/

FOTÁ - moje z roku 2008:


V hore nad obcou sa nachádza evanjelická kaplnka s hrobkou Friesenhofovcov,  majiteľov brodzianskeho kaštieľa. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová.

 

 

Neďaleko od kaplnky je letohrádok Babylon, ktorý slúžil ako letné sídlo kňažnej Natálie.

Súčasťou areálu kaštieľa je aj rozsiahly park, ktorého rozloha dosahuje 8 ha. a v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov