Učebné pomôcky  -  Vlastiveda  -  Turistická vychádzka v okolí Piešťan 


 

Turistická vychádzka v okolí Piešťan               FOTODOKUMENT

15.11.2008

 

Červená veža - Bakchus vila

Z Piešťan je veľa možností na vychádzky, turistiku a poznávanie okolia.

Jednou z trás je aj - lesopark Červená veža (pomenovanie podľa rozhľadne, dnes už neexistujúcej) - Bakchus vila.

- Trasu začneme z Krajinského mosta. prejdeme cez most popri  penzióne Benátky.

- Kráčame kúsok po úzkom chodníčku pod úrovňou vozovky smerom do obce Banka.

- Prejdeme cez vozovku ku schodom na Rádiovom vŕšku, ktoré nás dovedú k miestu, kde kde kedysi stála vyhliadková veža s reštauráciou - Červená veža. Ideme po zanedbaných a chátrajúcich schodoch, ktoré kedysi poznali veľkú slávu. Osvetľovali ich svetlá, po celej trase bolo niekoľko lavičiek a odpočívadiel, ktorým v posledných rokoch prirobili i striešky. Teraz nás na konci schodov privíta akési rozostavené a chátrajúce čudo  z obdobia panovania pána Mrázika v Piešťanoch. Za týmto "kultúrnym výkričníkom" je na  stromoch  modrá turistická značka, ktorá nás dovedie až k ďalšej "turistickej atrakcii" - Bakchus vile.

 

Červená veža

Červená  veža

 

 

Tak takto vyzerala stavba Červenej veže - keď ju postavili v roku 1929 na Rádiovom vŕšku na ľavom brehu váhu. Postavil ju Piešťanský architekt - Ing. arch. Gerenday Gejza. Bola obľúbeným miestom nielen Piešťancov, ale i  turistov a kúpeľných hostí. Zhruba pred 10 rokmi  demolácia, vtedy nazývaná "rekonštrukcia"  nahradila Červenú vežu akási čudná hmota materiálu ....doteraz nedokončená hanba Rádiového vŕšku - ktorý sa nazýva "Červená veža" - na pamäť skutočnej Červenej veže, ktorá tam predtým stála nad kúpeľným ostrovom celých 60 rokov..

historický obrázok Červenej veže

Ja si ju pamätám ako bielo-červenú zaujímavú stavbu, ktorá slúžia ako reštaurácia s vyhliadkovými terasami na mesto, kde sa večer poriadali tanečné zábavy a diskotéky. Z Krajinského mosta a od Váhu ju bolo vždy vidno, lebo pravidelne zrezávali stromy, aby krásnu stavbu netienili a z vyhliadkových terás bolo vidno na mesto.

 

Teraz nám to nahrádza vyhliadka z terasy od nových objektov -Hotel Panoráma a reštaurácia Koliba. Vidno teplé rameno Váhu s mostmi a v pozadí Moravany nad Váhom a v diaľke v kopcoch dokonca i hrad Tematín

 

prečítať podrobnosti onej si môžete na tejto stránke :

http://www.pic.piestany.sk/index.php?id=36&tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=0102599&tx_kioscosmotron_pi1%5Breturn%5D=id%253D21

 

 

Bakchus vila Bakchus vila

Z Červenej veže ideme príjemným chodníčkom po modrej turistickej značke, okolo vinohradov a polí. Cestou máme krásny výhľad na Piešťany i na vodnú nádrž Sĺňava. Spočiatku to bola vlastne vila  grófa Dezassakde kde bol na pobyte v r. 1801 hudobný skladateľ Ludvig van Beethoven /zložil tu svoju „Sonátu mesačného svitu“/. Bolo to pekné vyhliadkové miesto na Piešťany i na vodnú nádrž Sĺňava, kam radi zašli turisti.

Túto vilu aj s okolitými pozemkami a vinohradmi kúpili Winterovci a nazvala sa podľa mytologického boha Bakchusa - boha úrody a vína. Dalo sa tam po peknej vychádzke občerstviť vnútri i na terase, či poprechádzať v parčíku okolo vily. Súčasne je už niekoľko rokov uzavretá za novým múrom a bránou pre rekonštrukciu.... Od brány vidno iba kúsok budovy.

                                       

 

        Kto to bol BAKCHUS

 

Toto je jedna z pohľadníc, ktorá dokumentuje ako vyzerala Bakchus vila predtým, ako ju uzavreli pred rekonštrukciou...

 

 

 

 

Takže smädný turista sa môže občerstviť v neďalekej novej reštaurácii Furman. Tu si môžete okrem príjemného posedenia  na krytej i vonkajšej terase popozerať stádo laní, jeleňov a danielov a deti sa pobaviť na malom ihrisku.

- Kto je príliš unavený, môže sa domov odviesť autobusom, ktorý má hneď pri ceste zástavku, alebo sa vydať opäť tou istou cestou naspäť.