Učebné pomôcky  -  Vlastiveda - Piešťany - okolie a výlety

PIEŠŤANY  a 

výlety do okolia :  


 Chránený areál Sĺňava chránený areál patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská vodného vtáctva na Slovensku.
Vďaka priaznivým mikroklimatickým podmienkam, ktoré súvisia s termálnymi prameňmi, určité úseky vodných plôch nezamŕzajú ani v silných mrazoch. Na Sĺňave prebieha intenzívny ornitologický výskum.

Rekreačná oblasť Sĺňava I.
sa nachádza na pravom brehu a Sĺňava II. na ľavom brehu Váhu. Poskytuje možnosť kúpania, vodných športov, rybolovu, výletných jázd, dobré podmienky na jachting a vodné lyžovanie. Na ľavom brehu je termálne kúpalisko.

Bezovec
rekreačné stredisko zimnej a letnej turistiky pod vrcholom Bezovca /743m/ v pohorí Považský Inovec. Na okolí sú dobré lyžiarske terény s lyžiarskymi vlekmi. Z Bezovca vedú značené cesty na Topoľčiansky hrad, Tematínsky hrad a hrebeň Považského Inovca.

Jaskyňa Čertova pec
jaskyňa sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca vo vápencovom brale. Je to tunelovitá jaskyňa 27 m dlhá priechodného charakteru, chránený prírodný výtvor. Leží neďaleko hlavnej cesty Piešťany – Topoľčany asi 3 km od obce Radošina.

HRADY

Hrad Tematín
zrúcanina jedného z najstarších hradov v tejto oblasti. Je vysoko položený a mal strážnu funkciu.

Beckovský hrad, Beckov
obec v údolí Váhu, pod výbežkami Považského Inovca. Na strmom 70m vysokom brale, priamo nad obcou vo výške 245 m stojí zďaleka viditeľný Beckovský hrad, národná kultúrna pamiatka.

Čachtický hrad
pôvodne gotický hraničný strážny hrad v prvej pol. 13. stor., prestavaný a rozširovaný v 15. a 17. stor. V obci Čachtice je gotický kostol, kaplnka zo 14. stor., renesančný kaštieľ z r. 1668, kde sa nachádza múzeum.

Topoľčiansky hrad
zrúcaniny gotického hradu na mohutnom dolomitovom brale v Považskom Inovci nad obcou Podhradie. Z hradného vrchu sú pekné výhľady.

Bojnice
ponúkajú nevšednú prehliadku dobovo zariadeného zámku.

 

ZDROJ : www.pic.piestany.sk