Učebné pomôcky - Vlastiveda - Piešťany - Balneologické múzeum


FOTOGRAFIE

 

            Balneologické múzeum

                                Piešťany         Prehliadka múzea

/8.6.2010/

 

 

O múzeu sa nedá hovoriť bez rodiny Winterovcov.

Tu sú : Otec Alexander a synovia Ľudovít a Imrich

 

Winterovci

 

Múzeum sídli v budove Kúpeľnej dvorany, ktorú postavili podľa projektu I. Alpára v roku 1893.

Vznik Múzea predchádzal veľký záujem podnikateľa z Ipeľských Šah - Alexandra Wintera o kúpele v Piešťanoch. Prenajal si ich od vtedajších majiteľov – mestečko Piešťany patrilo Jánovi Leopoldovi Erdődimu, ktoré mu v roku 1720 daroval panovník Karol VI. spolu s panstvom Hlohovec. Erdődiovcom patrili Piešťany až do roku 1848  a kúpele až do roku 1940 (zoštátnenie).

 

Alexander Winter bol  muž, ktorý položil základy pre rozvoj kúpeľov Piešťany na svetovú úroveň. Bol zakladateľom firmy Alexander Winter a synovia, ktorá zveľadila nielen kúpele, ale i Piešťany na úspešný podnik medzinárodného významu.

 

Najviac sa venoval rozvoju a budovaniu kúpeľov Ľudovít Winter. No Múzeum, park, ako i iné kultúrne a športové zariadenia budoval Imrich Winter.

Prvá výstava piešťanských národopisných artefaktov sa uskutočnila v múzeu v Brooklyne - časti New Yorku - v roku 1922. Jeho riaditeľ Stewart Culin ich získal počas svojich liečebných pobytov v Piešťanoch.   A v roku 1928 bola zásluhou bratov Ľudovíta a Imricha Winterovcov v Kúpeľnej dvorane sprístupnená menšia muzeálna expozícia - "Etnografické" múzeum.

Základy vzniku Balneologického múzea vznikali už v roku 1931 na popud Imricha Wintera a jeho Muzeálnej spoločnosti, v ktorej bol predsedom.

V roku 1933 bolo slávnostne otvorené piešťanské múzeum v priestoroch Kúpeľnej dvorany. Bola to veľká spoločenská i kultúrna udalosť, propagovaná v československej i zahraničnej tlači.

Prvým riaditeľom múzea bol Imrich Winter, ktorému bola za zásluhy o vybudovanie múzea odhalená v roku 1993 pamätná tabuľa na budove Kúpeľnej dvorany (pri príležitosti 60. výročia otvorenia múzea.

 

 

Pôvodne malo vlastivedné zameranie, avšak od roku 1966 sa špecializuje na balneológiu (náuku o liečivých prírodných látkach a ich účinkoch na zdravie), na históriu kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Od roku 1996 patrí pod riadenie Krajského úradu v Trnave.

Prejav Imricha Wintera pri otvorení Múzea v roku 1933

V zbierkach múzea sa nachádzajú kolekcie lekárskych pomôcok z 19. storočia, historické pohľadnice, časť pozostalosti M. R. Štefánika, množstvo regionálnych archeologických nálezov.

V Balneologickom múzeu je expozícia archeológie, histórie a etnografie regiónu Piešťan. Unikátne nálezy od staršej doby kamennej z Moravian nad Váhom, Nájdete tu unikátne nálezy zo staršej doby kamennej, medzi ktoré patrí aj najznámejšia, 22 800 rokov stará soška Moravianska venuša (v súčasnosti uložená v Klenotnici na Bratislavskom hrade). Nálezy z bohatých hrobov zo Stráží, nálezy z lokality "Starý kláštor", história mesta a využitia minerálnych vôd Piešťan, pozoruhodná expozícia ľudovej kultúry - kroje, plastiky, keramika a pôvodný starý dom so slamenou strechou :

 

ZDROJE :

http://www.balneomuzeum.sk/online2.htm

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=bm

http://www.skonline.sk/muzeum.php?id=1027