Piešťany


si v roku 2013 pripomínajú 900. výročie

1.písomnej zmienky v Zoborskej listine uhorského kráľa

 Kolomana I. z roku 1113.

V našom školskom klube k tejto udalosti venujeme veľa podujatí :

- Prezeráme si na interaktívnej tabuli obrázky Piešťan s ich históriou

- Kreslíme znak a zástavu Piešťan

- Zúčastnili sm sa výtvarného podujatia v rámci celého klubu: "Piešťany očami detí"

- Píšeme literárne diela o Piešťanoch

- Piešťanom sme venovali i súťažné práce v celoslovenskej súťaži : "Európa v škole", kde sme získali 1. a 3. miesto,

- výtvarné podujatie ŠKD : Piešťany očami detí

- Ilustrácie k povesti : "O piešťanskom pávovi"

- Pohľadnica Piešťan

- Fotovychádzka  

 - Povesť : "O Piešťanskom pávovi" 

 

   

     

 

 

 

- Pohľadnica Piešťan - Posielanie pohľadníc do iných miest a obcí  :

- Fotografická vychádzka :

- prírodovedná vychádzka