Kolonádový most

v Piešťanoch

adresa: Winterova 72, Piešťany
architekt: Emil Belluš
stavitelia: Schwarz, Schweiz, firma Pittel & Brausewetter Trnava
projekt: 1930 – 1931
realizácia: 1931 – 1932

Postaviť kolonádový most bolo myšlienkou Ľudovíta Wintera, ktorým chcel nahradiť starý drevený most do kúpeľov cez Váh. Požadoval úzku cestu, obchody a  kvôli pacientom pri nepriaznivom počasí - kryté chodníky.

Most bol vrcholom zvelaďovacieho úsilia Ľ. Wintera pri modernizácii kúpeľov Piešťany. Na jeho stavbu získal 1,2 milióna korún zo štátnych subvencií, milión venoval z vlastných podnikových prostriedkov a 1,5 milióna získal pôžičkou z fondu kúpeľnej komisie. Stavba sa začala na jeseň roku 1930 a skončila v roku 1933.Emil Belluš

Piliere budoval švajčiarsky inžinier Schwartz, a Emil Belluš budoval vrchnú časť.

 Prvý návrh obsahoval dva tunely pre peších a v prostriedku mala byť vozovka. Winter tento návrh zavrhol a prizval mladého architekta Belluša, ktorý vytvoril návrh k spokojnosti Wintera.

Stavbu mosta  zo železobetónu realizovala firma Pittel a Brausewetter na jeseň  1930 a skončila v roku 1933, s nákladom 6 miliónov . Časť mosta určená pre peších je zastrešená s presklenou deliacou stenou.

Na sklenenej stene umiestnili v roku dokončenia lepty do skla s ľudovými motívmi : „PIESNE DETVY“ a „NA SALAŠI“ . Táto umelecká výzdoba je  od Bellušovho priateľa Martina Benku. Vyleptali ich v pražskej ryteckej umeleckej škole.

Most je dlhý 141,8 m a široký 12 až 15 m. Spája Piešťany s kúpeľným ostrovom a spočiatku slúžil chodcom aj automobilom.

Lepty zachránil krátko pred vyhodením mosta Nemcami v roku 1945 technický vedúci kúpeľov Filip Hanic v ohrození vlastného života. Naspäť boli inštalované v roku 1956  pri rekonštrukcii mosta.  Dnes sú z dôvodu ohrozenia vandalizmom osadené ich kópie, originály sú umiestnené v muzeálnych priestoroch.

Nápisy na priečeliach navrhol historik Daniel Rapant. od mesta je  nápis SALUBERRIMAE PISTINIENSIS THERMAE . (Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele), Je to  názov z latinskej básne od Adama Trajana. Zo strany ostrova je nápis  SURGE ET AMBULA  - Vstaň a choď. Tento pochádza z evanjelia podľa Matúša (Matúš 9, V.verš), v ktorom Ježiš uzdravuje ochrnutého. Symbolizuje uzdravujúcu silu kúpeľov.

Pri vstupe na most  bola v roku 1933  osadená známa bronzová socha barlolamača v nadživotnej veľkosti Artur Heyer

V roku 1894 - požiadal Ľudovít Winter mladého  kresliara Artura Heyera o návrh postavy, znázorňujúcej uzdravenie a ten o niekoľko dní vypracoval obrázok s lámačom barle. O niečo neskôrv roku 1930 ju dal zvečniť a bola vyrobená z bronzu Róbertom  Kühmayerom. Odlievali ju u firmy Barták Praha.

2. apríla  1945 o 7 hodine rannej ustupujúce nemecké vojská zničila podstatnú časť mosta. Most bol obnovený podľa pôvodného projektu v roku 1956.  Jej autorom bol Ing. Miroslav Kollár.

Toto dielo bolo zaradené medzinárodnou úniou architektov medzi najzaujímavejšie stavby sveta.

 

Most nie je jediným Bellušovým dielom v Piešťanoch. Projektoval aj strednú priemyselnú školupoštu. Pošta – pôvodne poštový a telegrafný úrad,  bol daný do užívania roku 1932.  Bellušova busta od akadem. sochára Trizuljaka je umiestnená vo vstupnej hale pošty.

 Most je však najznámejším a najlepším jeho dielom, ktorého estetické hodnoty oceňuje každý návštevník svetoznámych kúpeľov.

Ďalšie diela : Obilné silo NUPOD či vodojem v Trnave.