Učebné pomôcky - Vlastiveda - Piešťany - Winterovci - čítanie


Obálka publikácie

 

Čítanie o Winterovcoch

 

 

 

I. AKO  VYZERALI   PIEŠŤANY  v roku 1889, keď v nich začali podnikať Winterovci  :

Piešťany boli dlho ako malá bezvýznamná obec, pri ktorej boli spustnuté, provinčné kúpele.  Obec sa rozprestierala okolo kostola Sv. Štefana kráľa, kde bol aj obecný úrad. Mali vtedy asi 6 000 obyvateľov. Obyvatelia bývali v skromných, malých domoch z nepálenej hliny, hlinenou dlážkou a slamenou strechou. Za domami boli polia a sady, ktoré zabezpečovali primerané živobytie.  Pomedzi role viedla asi 2 km cesta do druhej časti obce, ktorá sa nazývala Piešťany-Teplice. Tu tiež bolo niekoľko takých domov so záhradami. V prostriedku  stál kaštieľ grófa Františka Erdödyho. Bol tam vtedy aj jeden storočný hotel už z pálených tehál, s klenbovými miestnosťami a 30-timi izbami. Na prízemí bola krčma pre kúpeľných hostí. - Kurhotel. Oproti tejto budove stála druhá budova z pálených tehál - kaviareň a tančiareň. Odtiaľ viedlo stromoradie k Váhu a drevenému mostu, ktorý viedol na Kúpeľný ostrov, kde stál  kúpeľný dom s krytým bazénom,  postavený na začiatku 19. storočia, priamo nad vyvierajúcimi prameňmi. Ďalšie dve budovy mali vaňové kúpele. Odtiaľ cez bočné koryto Váhu premávala kompa do obce Banka. V tom čase sa Váh často rozvodňoval a voda zaplavovala kúpele, i  obec. Na suchu bol iba kostol a obecný úrad.

Liečivé účinky prameňov boli v tom čase už dávno známe. Ročne ich navštevovalo okolo 1000 chorých. Všetci nemohli byť ubytovaní v hoteli a tak sa ubytovávali po domoch obyvateľov  v nehygienických podmienkach.

 

Stĺp hamby v Piešťanoch na pôvodnom mieste    Blatové Piešťany

Váh si tiekol kade - tade

 

 

Šľachtici, ktorí vlastnili pozemky nad prameňmi začali s výstavbou kúpeľných budov. Tak začali vznikať kúpele v Piešťanoch. V roku 1821 gróf Jozef Erdödy, štátny minister viedenskej vlády začal zriaďovať prvé vaňové a bazénové kúpele. Za zakladateľa pokrokovej, lekársky podloženej a zdôvodnenej kúpeľnej liečebnej metódy v Piešťanoch možno označiť MUDr. Františka Ernesta Scherera, ktorý tu bol kúpeľným lekárom a začas i nájomcom kúpeľov od roku 1829 do roku 1837. V tridsiatych rokoch 19. stor. vydal o Piešťanoch významnú monografickú prácu. Princípy jeho piešťanskej liečebnej kúry nestratili na aktuálnosti dodnes.*

 

II.  Rok 1889 -  Do dejín Piešťan prichádza rodina Winterovcov - Alexander Winter a synovia  Ľudovít a Imrich :

 

Otec Alexander Winter pochádzal z chudobnej židovskej rodiny z Tvrdošoviec. Mal podnikateľský talent. V Ipeľských Šahách založil skromný obchod s textilným tovarom. Vzal si dcéru obchodníka so železiarskym tovarom  z Trenčína a spolu utvorili rodinu, ktorú syn Ľudovít v pamätiach opísal slovami: "..milovali sa a každou myšlienkou sa vzájomne dopĺňali vo svojich šľachetných názoroch. V takomto prostredí som vyrástol. Len dobré a šľachetné skutky a slová som počul a videl. Od otca som zdedil túžbu vytvoriť niečo dobré, čo osoží štátu, verejnosti, prípadne aj celému ľudstvu a napokon aj mne samému."
Od otca, ktorý podnikal so všeličím, sa naučili, že obchodník sa musí rozumieť do všetkého.

Keď si Uhorsko v roku 1867 vybojovalo istú nezávislosť od Habsburgovcov, uhorská vláda vyzvala občanov, aby "každý podnikal samostatne z vlastnej sily a z vlastných prostriedkov".

si kúpele prenajali od grófa Františka  Erdödyho,

 A tak sa Alexander Winter  rozhodol  prenajať si Piešťanské kúpele v roku  1889, ktoré  vlastnil gróf Erdödy.  /V tom čase ich už iba  prenajímaval./  Pozval Alexandra Wintera do kaštieľa v Hlohovci a podpísali nájomnú zmluvu na 30 rokov, ktorú neskôr predlžovali. /celkove až na obdobie 99 rokov/ Založil firmu "Alexander Winter a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov".

Winter hneď po prevzatí kúpeľov na kľúčové miesta dosadil svojich ľudí a začali sa práce na zveľaďovaní kúpeľov, opravovať rozpadávajúce sa budovy zvonka i vnútri, /napr. drevené vane nahradili mramorovými, a pod./  rozvodnú sieť kúpeľnej vody a budovať kúpeľný park. Svojich, na staré kolená našetrených 200 000 zlatých tak rýchlo utratil. Mal už 60 rokov, starosti mu podlomili zdravie  a ochorel. Tak do Piešťan privolal najmladšieho syna Ľudovíta, ktorý práve študoval na Vysokej škole technickej vo Viedni. A ten ako 20 ročný prevzalo otcove povinnosti v novom podnikaní. Najstaršieho  syna  Františka -  poveril vedením podniku v  Ipeľských Šahách.

- Pre mladého Ľudovíta Wintera, túžiaceho po mladíckych zábavách, to bolo nesmierne ťažké. Musel sa ustavične samostatne rozhodovať, opatriť 300 chorých, postarať sa o mzdy pre 200 zamestnancov,  udržiavať disciplínu a zveľaďovať podnik. "Priznám sa, že som si po nociach neraz poplakal."- napísal Ľudovít vo svojich pamätiach. O kúpele začal byť väčší záujem a mladý Ľudovít začal  mať odhodlanie a záujem o prácu.

 

III. BUDOVANIE  kúpeľného mesta :

 1.   Alexander Winter však naďalej  navrhoval, ako zlepšiť a budovať kúpele. Prvým krokom bolo vybudovanie kúpeľnej - Robotníckej nemocnice pre nemajetných, chorých robotníkov, lebo kúpele boli vtedy luxusom pre bohatých.

Z bývalých maštalí vybudovali dve veľké miestnosti s dvadsiatimi posteľami zvlášť pre ženy a mužov, jedáleň a záhradu - to všetko za dva mesiace. Náklady platili ich zamestnávatelia /40 grajciarov za deň/.

- Kúpele mali jedného úradného lekára, ktorého menoval gróf Erdödy - MUDr. Koloman Fodor. On, ani ďalší sa však práce v tejto nemocnici nechceli podujať. Zhodou okolností sa Alexander Winter zoznámil cestou vlakom s mladým lekárom,  cestujúcim do Trenčianskych Teplíc, kde sa chcel usadiť a prehovoril ho, aby vystúpil v Piešťanoch, lebo  vyhovoval požiadavkám na túto prácu. Volal sa MUDr. Eduard Weisz a stal sa neskôr perlou kúpeľov. Jeho poznámky o úspechoch pri liečení týchto nemajetných pacientov sa rozosielali  a tak sa získavali ďalší odborníci na prácu do kúpeľov. Čoskoro zo 40 postelí vzniklo 400! O niekoľko rokov nemocenské pokladnice v celej monarchii zahrnuli Piešťanské kúpele do rámca svojej starostlivosti.

A kapitalista - starý, chorý Alexander Winter, bol šťastný.

2. Druhým krokom v budovaní kúpeľov bolo vybudovanie parkov a ochrannej hrádze proti povodniam.

1893 – bola zrekonštruovaná vozovňa pre furmanov v miestach pri evanjelickom kostole, urobili z nej ubytovňu s kuchyňou a jedálňou. Nazvali ho penzión Pro Labore. Bol to prvý podnik svojho druhu v Európe.

 

3. Keďže pribúdalo veľa kúpeľných hostí a krčma s tančiarňou už nestačila na zábavu, postavili 1894 za pomoci bankového úveru na okraji nového parku Kursalón. Alexander plánmi poveril projektanta  budapeštianskych palácov - Ignáca Alpára. Kursalón - Kúpeľná dvorana bola slávnostne otvorená na jar roku 1894. Pri tejto príležitosti bol usporiadaný slávnostný obed a stavba bola posvätená, pričom „pitie a zábava trvali až do rána druhého dňa“, ako na to spomínal Ľudovít Winter. Najstaršia známa fotografia budovy pochádza z roku 1895.

4. Kúpele už boli dostatočne zveľadené a tak nastal čas propagácie. Ľudovít zostavil prvý prospekt v piatich rečiach, ktorý vytlačili v  budapeštianskej tlačiarni na krémovom papieri. Rozosielali ich vybraným lekárom.

1894 - požiadal mladého  kresliara Artura Heyera o návrh postavy, znázorňujúcej uzdravenie a ten o niekoľko dní vypracoval obrázok s lámačom barle. O niečo neskôrv roku 1930 ju dal zvečniť a bola vyrobená z bronzu Robertom Kuhmayerom.

 

5.  Po študijnej ceste za modernizáciou kúpeľov, postavil v r. 1898 Ľudovít z miliónového bankového úveru mramorovú reprezentačnú budovu - renesančný plác, pomenovaný po vládnucom panovníkovi - Františkovi Jozefovi. Budova však nemala úspech, lebo bola ďaleko od prameňov a voda i bahno počas prepravy vychladli. V roku 1967 toto dielo demontovali. / stála na Kúpeľnom ostrove (oproti termálnym jazierkam)a bola vtedy najmodernejšou kúpeľnou budovou  /

6 .  Prišla na rad druhá nájomná zmluva - s Erdödyovcami 1898 - 1909.

Zomiera brat v Šahách. Mladší brat Imrich žil vo svete operety v Rijeke - prichádza do Ipeľských Šiach pokračovať v podniku, ktorý aj tak zbankrotuje. Získal ďalšie úvery so splátkovým kalendárom a pokračovalo sa v Piešťanoch.....

Ľudovít sa oženil s vdovou po bratovi Františkovi a usadili sa v budove  hotela Zelený strom. Prikúpili vedľajšiu budovu a vznikol veľký hotel.

Zelený strom

 

1904-rekonštruovali ubytovací Panský hostinec- Kurhotel - kde sa získalo 55 hosťovských izieb.

Donedávna tu  sídlilo riaditeľstvo slovenských liečebných kúpeľov...

Kurhotel - riaditeľsvo kupeľov

 

- Žili skromne a v roku 1905 z úspor všetky staré a ošarpané budovy obnovili. / Kurhotel, starú kavireň-tančiareň..../ Nad Napoleonskými kúpeľmi sa pristavilo poschodie.

 

7. Rok 1909 bol veľmi zlý

- Rozvodnený Váh strhol most. Musel sa stavať náhradný.

- Zomrel Alexander Winter.

- Erdödyovci takmer predali kúpele Adolfovi Rónaiovi - mal v prenájme jedálne Kursalónu. / Winterovci s ním ďalšiu zmluvu neobnovili pre rôzne spory a tak sa im chcel pomstiť./ Postavil z pôžičiek hotel Ronay. No nebol až taký ziskový, ako Kursalón, nevládal splácať veriteľom a tak ho predali Winterovi. Ten veľkodušne nechal syna Rónaia  viesť hotel vo vlastnej réžii a premenoval ho na Hotel Royal.   /Dnes sa nazýva Slovan a je to ruina/. Podarilo sa mu grófku Irmu Erdödyovú presvedčiť, aby Piešťany nepredávala, že je výhodnejšie kúpele prenajímať, nestratia majetky  a každoročne im budú plynúť peniaze z prenájmu. Sľúbil že za ďalších 35 rokov prenájmu vybuduje chýrny hotel, ktorý priláka hostí z celého sveta, čím sa náklady vrátia a bude zarábať.

 Hotel Royal - Slovan

8.  A podarilo sa - vznikol komplex  Thermia Palace -  Irma. /1910 - 1912/ na mieste asanovanej krčmy "U bosého" na Kúpeľnom ostrove. So stavbou sa začalo na jeseň roku 1910 pod vedením staviteľa Grüna, na stavbu ktorej získal pôžičku../ Architektom bol spolužiak - Hegedus.  Meno Thermia vymyslela matka Ľudovíta a druhú budovu pomenoval po rozumnej grófke Irme Erdödyovej. Celú Thermiu postavili na 1,5 meter hrubej betónovej platni, aby hlbokými základmi nenarušili toky termálnych vôd a nezničil tak celé kúpele. Do týždňa bol celý hotel obsadený zámožnými hosťami a cudzincami. Prvým hosťom bol Ferdinand I., cár Bulharský.

/Vo februári 1917 sa v tomto hoteli stretli traja cisári, Wilhelm II Hohenzollern., rakúsky cisár Karol I Habsburg. a bulharský cár Ferdinand I. Koburg. Rokovali tu o ďalšom vedení vojny a tu aj spečatili svoj osud./

 

9. Zastrelili následníka trónu Habsburgovcov Františka Ferdinanda a začala sa Prvá svetová vojna. 1914 - 1918.

 Rozkvet kúpeľov citeľne oslabol. Brat Imrich i syn Pavol išli do vojny. Ľudovít Winter na záchranu finančných tokov, zriaďuje v spolupráci s Červeným krížom  vojenskú nemocnicu. Pripravili 500 postelí pre ranených vojakov z  ruského bojiska. Ku koncu vojny bolo v Piešťanoch 4000 pacientov.

 

10. Začali sa nákazlivé choroby, Ľudovít Winter buduje novú nemocnicu pre infekčné choroby - Pro Patriu.  1915-16. Projektoval ju tiež Hegedus - ako Thermiu.Kapacita 500 chorých .Izby chorých boli pre 20 postelí . Na slávnosti otvorenia sa osobne zúčastnil patrón  Červeného kríža - Franz Salvator Habsburgský. Po vojne mala slúžiť sociálnym účelom, ako druhá robotnícka nemocnica.

 

11.  Prísun potravín pre vojakov v nemocnici mizol už z vagónov, a preto vznikol nápad - postaviť Ružový mlyn a zriadiť potravinárske podniky v Piešťanoch. Vtedy dali postaviť aj výletné miesto v bývalom veľkopanskom kaštieliku - Bakchus vila.

Bakchus vila

12. Tretia zmluva s Erdödyovcami - koncom vojny - 1918

- 35 ročná zmluva predlžená na 90 rokov.

- odkúpenie nevyužitých zaburinovaných pozemkov Erdodyovcov okolo Váhu - a výstavba záhradnej štvrte Floreát.

 

Ďalšie úspechy Ľudovíta Wintera :

- 30 ročné pôsobenie v  kúpeľnej časti v Piešťanoch : vydláždené ulice, cesty, chodníky, vlastné  vodovody, kanalizácie.....No v obci to bolo ako kedysi - cesty blatové, bez chodníkov, nehygienické bývanie a pod.

- Ľudovít Winter - zvolený do povojnového revolučného výboru - poverený obnovou zaostalej obce Piešťany.

- Vypracovanie návrhu rekonštrukcie Piešťan - ulice, námestia, chodníky, kanalizácia, vodovody, nový obecný úrad, škola, protipovodňové hrádze.....všetko s potrebnými nákresmi nazval : Memorandum naliehavých prác a sanácia Piešťan. Návrh bol v Prahe prijatý, do deputácie boli zvolení - starosta Štefanka, notár Kajlich, Anton Gáspár, Bartovic,  Ištvanec, Schutz, Tlstoviš a Winter.

- Zásluha na založení Zväzu slovenských kúpeľov.

- Budovanie mesta, námestí,  - asfaltovanie ulíc, zakladanie kanalizácie, vodovodov, moravanský rezervoár pitnej vody pre Piešťany, meštiansky dom, obecná škola,  okresný úrad, pozdĺž ulíc vyrastali nové domy.

-regulácia potokov Dubová a Čachtice

- reforma Napoleonských kúpeľov

- rekonštrukcia Pro Patrie vojenskej nemocnice  na  sociálne účely s 2-4 posteľami

- Výstavba kúpaliska Eva a nových parkov

Kúpalisko EVA

 

- Imrich Winter :

- Na základe regulácie Váhu - vzniklo pod jeho vedením   golfové ihrisko.

- Prvé golfové ihrisko v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove bolo vybudované už v rokoch 1913 - 1914 a slávnostne otvorené spolu s golfovým domom bolo 26. júla 1914 (dva dni pred rozpútaním 1. svetovej vojny). Pri tejto príležitosti sa dokonca konalo veľmi zaujímavé podujatie "letúnsky deň". V zbierkach múzea sa zachoval aj obraz so štyrmi unikátnymi fotografiami z leteckého dňa a otvorenia golfového areálu v roku 1914. Otcom myšlienky vybudovať golfový klub v Piešťanoch bol Imrich Winter, neskorší zakladateľ a predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti

- Zveľaďoval parky, promenády,  vybudoval v parku veľké stromoradie topoľov, malé termálne jazierka pre Viktóriu régiu,  Serpentínové promenády na Červenú vežu, Červenú vežu a cestu až k Vile Bakchus. Vybudoval štadiónAmfiteáter.

- spolu so správcom na radosť detí a  pre potešenie kúpeľných hostí založili malé ZOO - existovalo na Kúpeľnom ostrove - zaniklo v r.1956 po 18 rokoch fungovania. Nachádzalo sa v blízkosti Cyrilovho dvora / vedľa Pro Patrie /, boli tu exempláre vysokej zveri, vtáctva, jeleň Mišo, cicavce, plazy. Pávy žili voľne.

 

- Karel Domin - profesor Pražskej univerzity prišiel študovať miestnu flóru- vznikla alej  /Dominova promenáda/ vedená k ramenu Váhu a založil sa tam malý zverinec - srnka, jeleň a pod.

 

 

Účinnú reklamu kúpeľom robili Winterovci aj doma, a to tým, že usporadúvali medzinárodné sympózia lekárov, ortopédov, hydrológov, vedcov. Organizovali športové turnaje ( golf, tenis, vodné športy) , letecké dni, koncerty so zahraničnými dirigentmi, hrali sa tu aj operety, opery, v parku postavili drevenú budovu divadla so 400 sedadlami a 8 lóžami ( v šesťdesiatych rokoch vyhorelo).

 

 - Svoje miesto si našla i vzácna vodná kvetina Viktória régia.

 

Imrich Winter sa zaslúžil o založenie múzea a zúčastňoval sa na miestnych vykopávkach., založil divadlo v prírode  Štadión,

- vytvorili výletné miesto na Červenej veži, odkiaľ sa išlo chodníčkom a k Bakchus vile

Červená veža

 

- vybudovalo sa tenisové a futbalové ihrisko. /Gejza Šúri - pracovník kúpeľov/-

Vytvorenie tenisových dvorcov : V roku 1923 zorganizovali Winterovci na šiestich nových dvorcoch v kúpeľnom parku prvý medzinárodný turnaj. O tri roky neskôr, 11. februára 1926 sa vo vtedajšom Grand hoteli Royal uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie Lawn tenis klubu. Do jeho čela zvolili okresného náčelníka Gejzu Bargára a riaditeľa kúpeľov Ľudovíta Wintera. Už v nasledujúcich dvoch rokoch boli piešťanské dvorce dejiskom medzištátnych zápasov tenistov ČSR so ŠpanielskomZOO a Rumunskom.

 

1929 - na Kúpeľnom ostrove vybudovali viacposchodový hotel Cyrilov dvor pre menej náročných pacientov. Neskôr v ňom umiestnili Výskumný ústav reumatických chorôb.

 

- vybudovanie novej meštianskej školy, ktorú  po čase  zmenili na Gymnázium

 

13. - posledný nápad na budovanie kúpeľov sa nestihol kvôli 2. svetovej vojne realizovať. Malo to byť

 Kúpeľný hotel Arthros zameraný na artritídu. Mala to byť svetová senzácia.....

 

 

Stáli asi v týchto miestach :

 

 

 

14 - dal podnet na vybudovanie Krajinského mosta /1931/

Krajinský most

15 - dal postaviť Kolonádový most  /1933/ s bronzovou sochou barlolamača, vybral osobne dve kresby Martina Benku, ktoré dal vyleptať v pražskej umeleckej škole. Tieto lepty zachránil Koloman Magdolen pred tým, ako odchádzajúce nemecké vojská vyhodili most - vkradol sa tajne na podmínovaný most a sklá vybral a uschovával až do roku 1956, kedy sa most obnovil.

-Hitlerovi naklonení Erdödyovci mali záujem zbaviť sa nájomcov (pôvodná zmluva na prenájom mala trvať do roku 2007) a odpredať kúpele nemeckému konzorciu. Winter tomu chcel zabrániť, preto sa ohlásil u prezidenta Tisa a navrhol mu, aby kúpele radšej prevzal slovenský štát.

a súčasný pohľad.....

-V apríli 1939 dostali kúpele vládneho poverenca a majetok Winterovcov sa dostal pod nútenú správu. V roku 1940 boli kúpele Erdödyovcom vyvlastnené a nastúpilo nové vedenie.

 

- Ľudovítova dcéra Mária zahynula v koncentráku, vyčerpaný brat Imrich zomrel v roku 1943.
Ľudovít Winter sa ukrýval až do jesene 1944, keď ho odvliekli do zberného tábora v Seredi a v zime 1945 až do Terezína. Prežil. Keď sa vracal domov, mal 75 rokov.

 

Podnikateľský duch ho však neopustil. Rozbehol niekoľko biznisov, medzi nimi dokonca úspešnú výrobu detskej výživy. O tri roky mu komunisti všetko zobrali. To už bolo dosť aj na starého pána. Napísal: „Môj voľakedajší elán a odvaha ma opustili. Kde neplatí zákon, tam ja nemám miesta.“

V máji 1945 sa vrátil do Piešťan. Opäť bol plný energie a pevne odhodlaný postarať sa o siroty po dcére. Veril, že sa
znova vracia demokratický režim a bude sa dať podnikať. Pred osemdesiatkou začínal energicky podnikať vo viacerých smeroch. Obnovil a viedol hotel Zelený strom, hodlal dobudovať hrádzu, aby v meste získal parcely pre stavebné družstvo Floreát, ktoré viedol. Opäť si vzal úver a rozbehol podnikanie aj v mlyne, v ktorom mu ostal podiel.
Aj vo vysokom veku osvedčil svoj podnikateľský talent: Všimol si, že na trhu chýba detská výživa, a tak vytvoril so spolupracovníkmi niekoľko druhov detskej výživy pod názvom BAMBO. Vymysleli aj BB puding - známy dodnes. Záujem bol obrovský a podnikanie jeho firmy Panvita sa zdarne rozbehlo, až kým mu v roku 1948 firmu nezoštátnili. Pokračoval začas v budovaní Floreátu ako správca pozemkov družstva. Prišiel však aj o tieto firmy - zoštátnili ich.

 

Ružový mlyn

 

Smutný záver :

- Po ťažkom úraze, keď vypadol z vlaku v roku 1950, bol Winter invalid. Sociálny úrad mu stále znižoval priznaný dôchodok. Mena peňazí ho obrala o všetky finančné rezervy a v roku 1959  mu pridelili na mesiac 250 korún. Invalidné minimum bolo pritom 400 korún. Ustavične sa s úradmi súdil aspoň o slušnú penziu, ale veľa víťazstiev nezaznamenal. Nepridelili mu ani podporu na stravu v tzv. ľudovej kuchyni, ktorá varila pre chudobných. Až v roku 1963 mu priznali invalidné minimum. Posledné roky s ním žila a opatrovala ho Mária Konigová - niekdajšia opatrovateľka jeho 5 detí, ktorá sa stala súčasťou rodiny a počas jeho neprítomnosti spravovala Zelený strom. Takisto mu pomáhala je ho nová zamestnankyňa v kancelárii, vedúcou hotela Zelený strom a neskôr i opatrovníčka počas choroby Majka - Mária Pilfousková, ktorá neskôr odišla za manželom do Nemecka.

 


Pár mesiacov pred svojím skonom sa Ľudovít Winter rozhodol, že spíše svoje pamäti: "Veľký stvoriteľ ma obdaril zvláštnou milosťou. Mám 97 rokov, som invalid, ale cítim, že mozog mi pracuje ešte čisto a jasne. Som vďačný Stvoriteľovi, vďačný mnohým priateľom, ktorí ma obdarili dôverou, a na znak tejto mojej vďačnosti sa pokúsim opísať svoju minulosť, aby som ju aspoň trochu objasnil, ale aj vyslovil svoju mienku o minulosti a budúcnosti Piešťanských kúpeľov, s ktorými bol môj život nerozlučne spätý."


† Zomrel v Piešťanoch1 5. septembra 1968, vo veku 98 rokov. Pochovaný je na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

 

 

FOTODOKUMENTÁCIA :

 

Vila Löger

Slúžila na letné ubytovanie pacientov piešťanských kúpeľov. Teraz je tam umiestnený internát SPŠE.

Hrázdená stavba, pochádzajúca od neznámeho autora, reprezentuje romantický tzv. kúpeľný štýl posledných decénií devätnásteho storočia. Je pozostatkom malebnej, romantickej zástavby voľakedajšieho Kráľovského riadku. Pôvabný arkier na hlavnom priečelí je najstarším dochovaným arkierom v Piešťanoch. Rekonštrukcia v závere 20. storočia prinavrátila vile funkčnosť, v súčasnosti je využívaná ako stredoškolský internát.

Pohľad od Kolonádneho mosta k Lidu

 

 

 

Červená veža kedysi, keď ju dal postaviť Imrich WinterKURHOTELRadnica - teraz cirkevná školakedysi viedol do kúpeľov takýto drevený most...Interiér Slovanu - kedysiHotel Lipa v jeho prvých rokoch....

 

MOJE  FOTO  ZO SÚČASNOSTI  /2009/ :

..lepty kresby M. Benku na Kolonádnom moste / sú to už kópie...originály uschovali do bezpečia/

detail - lepty podľa kresby Martina benku

 

Thermia Palace

Termia Palace

 

Napoleonské kúpele zo zadu - tak táto Kantína už tam nie je!  To je škoda!

Napoleonské kúpele

 

Kúpeľná dvorana je vlastne KURSALON a zozadu je MUZEUM :Múzeum - zakladateľ bol Imrich Winter

 

 

V pozadí Slovan :

Slovan -  Hotel Royal a socha Adama Trajana

 

 Na stene v omietke ešte stále možno pozorným okom vidieť nápis GRAND HOTEL ROYAL

 

KOLONÁDNY  MOST :

 

 

 

 

 

ZDROJ :

"Ľudovít Winter -  Spomienky na Piešťany "

- od autorov: Ľudovít Winter, Magda Pekárová, Vladimír Krupa, Eva Drobná - Vydalo Balneologické múzeum Piešťany, 2006.

* - texty čerpané z iných zdrojov:

 

http://www.kursalon.sk/kursalon.html

http://www.aktuality.sk/spravy/komentare/komentar-pan-podnikatel-iudovit-winter

http://www.9zspn.sk/PNabc.htm

http://kupele.webtip.sk/content/view/5/7/