Učebné pomôcky - Vlastiveda - Piešťany - Winterovci


   

3.   Winterov a  Piešťany  

 

 

 Piešťany by bez Winterovcov neboli tým, čím teraz sú - svetoznámym kúpeľným mestom.

Ľudovít Winter

 bol a zostane najväčšou osobnosťou v dejinách Piešťan a kúpeľov.

                         Ľudovít Winter                     

                                              

                                                                           Alexander Winter                                     Ľudovít Winter                                            Imrich Winter

                                                                           *19. 08. 1829 Tvrdošovce    †16. 4. 1909 Piešťany            * 11.11.1870 Šahy        † 15.9.1968 Piešťany                                 * 1878      † 1949

 

 

Pri prechádzke mestom obdivujete krásne a zaujímavé objekty - mosty, sochy, liečebné domy, ulice, námestia a ani netušíte, že za tým všetkým bol Ľudovít Winter - podnikateľ z  firmy "Alexander Winter a synovia", ktorý snahu o zveľadenie Piešťan a hlavne kúpeľov,  povýšil nad svoje osobné túžby. Pri všetkých dielach sa spomínajú architekti, umelci...... ale čo by boli bez neho, keby si ich nevybral a prácu si u nich neobjednal tak, ako si to on predstavoval. Celý čas podnikania v Piešťanoch prekonával množstvo prekážok a problémov,  bral  si miliónové úvery a pôžičky, z ktorých budoval  a  vybudoval toto všetko a naozaj  krásne !

 

Ako svoje životné krédo si vytýčil získať pre Piešťany svetoznáme meno, čo sa mu aj podarilo.

 

Ľudovít Winter až do smrti žil v Piešťanoch, zomrel vďaka vtedajšiemu režimu  v chudobe, s podlomeným zdravím, ale jasnou mysľou.

Piešťanci ho  stále mali a majú vo veľkej úcte.

Krátko pred smrťou, takmer vo svojich 98 rokoch napísal  pamäti, ktoré vyšli v publikácii

"Spomienky na Piešťany" .

Toto unikátne dielo leží na stole predo mnou a z neho pre vás vyberám a píšem tento text :

 

Ľudovít Winter              

Čítanie o Winterovcoch a Piešťanoch : 

 

 

Kto bol Ľudovít Winter:

- Narodil sa 1. novembra 1870 v Šahách okres Levice ako tretie dieťa ....

 

Rodičia : - Alexander Winter  / 19. 08. 1829 Tvrdošovce     †16. 4. 1909 Piešťany, pochovaný na cintoríne v Šahách.

                -  Henrieta Kácserová   / 1848  -  1927 /

Alexander Winter - V roku 1889 si prenajal od grófa Františka Erdodyho Piešťanské kúpele a založil firmu: "Alexander Winter a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov".  dal postaviť Kúpeľnú dvoranu, zrekonštruovať Kurhotel a Napoleonské kúpele, zriadil sanatórium pre chudobnejších pacientov Pro Labore a v roku 1898 dal postaviť Kúpele Františka Jozefa.

starší brat - František - 1860 - 1900

sestra Milka - 1869 - 1941

mladší brat Imrich - 1878 - 1949

 

Po smrti brata Františka sa oženil s vdovou po ňom - Leonou   /1878 -1934/ s dvoma deťmi. Spolu mali 3 deti :

1. Ján Winter 1903 - 1987

2. Alžbeta 1905 - 1973

3. Mária 1907 - 1945

 

 

O Ľudovítovi Winterovi bol natočený dokument:

Slovenský režisér Dušan Trančík, ktorý sa preslávil filmami ako Fotografovanie obyvateľov domu (1968), Šibenica (1969) alebo Iná láska (1985), natočil hraný dokument o zakladateľovi Piešťanských kúpeľov Ľudovítovi Winterovi a jeho neľahkom živote s výstižným názvom Optimista.
vysielaný na ST2 19.11. 2008

 

 

Zaujímavá stránka na webe - človek, ktorý strávil niekoľko rokov z poslednými rokmi života Ľudovíta Wintera:

 

 

    

ZDROJ :

"Ľudovít Winter -  Spomienky na Piešťany "

- od autorov: Ľudovít Winter, Magda Pekárová, Vladimír Krupa, Eva Drobná - Vydalo Balneologické múzeum Piešťany, 2006.

 

 

http://www.kursalon.sk/kursalon.html

http://www.aktuality.sk/spravy/komentare/komentar-pan-podnikatel-iudovit-winter