Učebné pomôcky  -  Vlastiveda  -  Piešťany  -  História kúpele 


 

2.     HISTÓRIA  KÚPEĽOV  

 v PIEŠŤANOCH

 

 

Hovorí sa, že liečivé účinky prameňov objavili rímske légie. Kone Rimanov boli po dlhej a namáhavej ceste také unavené, že už nemohli pokračovať ďalej. Vojaci sa teda rozhodli oddýchnuť si niekoľko dní na rozbahnenej lúke pri Váhu. Po tomto oddychu vraj neobyčajne svieži pokračovali v ceste.

kúpele majú horúce pramene termálnej vody (až 69 ° C), unikátne liečivé sírne bahno a každoročne najvyšší celkový počet návštevníkov spomedzi slovenských kúpeľov. Ponúka svojim návštevníkom možnosť liečby reumatických ochorení, pohybových ochorení či liečbu poúrazových stavov.  Minerálna voda sa aplikuje najčastejšie formou vaňových kúpeľov o teplote 35 -38 stupňov Celzia.Termálne pramene sadrovo-sírovej vody a liečivé bahno sa v piešťanských kúpeľoch intenzívne používajú od 16. storočia, Piešťanská sírovodíková termálna voda vyviera z tektonických zlomov z hĺbky cca 2000 metrov. Jej teplota pri prameni je 67 - 69˚C.

 Neobyčajne pozoruhodným miestnym fenoménom je samovoľne sa obnovujúca zásoba piešťanského liečivého bahna ako produktu vzájomného pôsobenia biotopu ramena rieky Váh, minerálnej vody, ktorá doň po celé veky samovoľne vyviera, a sedimentov riečneho dna.
Toto bahno slúži na čiastkové či celkové zábaly, ktoré svojím liečivým účinkom na zápalové ochorenia nemajú obdobu v Európe a pravdepodobne na celom svete.

Významným vlastníkom kúpeľov bol po dlhé roky šľachtický rod Erdödyovcov. Po napoleonských vojnách v roku 1822 dali postaviť prvý kúpeľný dom, dodnes zachovaný a pamiatkovo chránený, známy ako Staré alebo Napoleonské kúpele.

Začiatok progresívnych racionálnych zmien v metódach piešťanskej liečebnej kúry znamenal príchod MUDr. Františka E. Scherera, priekopníka modernej balneoterapie, ktorý pôsobil v Piešťanských kúpeľoch od roku 1829 do roku 1837. Rozhodol sa pre individuálny prístup pri predpisovaní liečebnej kúry podľa vopred stanovenej diagnózy a na základe pokročilosti štádia choroby pacienta.

Skutočný rozmach a svetové meno prinieslo kúpeľom až ich prevzatie meštianskou rodinou Winterovcov. Na začiatku 20. storočia tu vyrástli v secesnom štýle Hotel Royal (1906), kúpeľný hotel Thermia Palace s budovou balneoterapie Irma (1912), ďalej kúpeľný hotel Pro Patria (1916) a v rokoch tridsiatych hotel Excelsior (dnes Jalta ).

V šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch bolo postavených niekoľko nových kúpeľných domov: Balnea Palace, Balnea Grand, Balnea Splendid a nakoniec Balnea Esplanade.

Piešťanské kúpele navštevujú hostia z celého sveta už dvesto rokov. V histórii kúpeľov sú príbehy exotické i romantické, dokumenty o návštevách panovníkov, najvyšších cirkevných hodnostárov, slávnych umelcov ( piešťanská atmosféra prilákala napríklad aj Ludwiga van Beethovena, ktorý v roku 1801 býval vo vile grófa Dezassa, dnes známej ako Bacchus Villa ), a vplyvných štátnikov.

NÁPISY NA KOLONÁDOVOM MOSTE :

"SURGE ET AMBULA"

"VSTAŇ A CHOĎ"

 

"SALUBERIMAE PISTINIENSES THERMAE"

"SLÁVNE PIEŠŤANSKÉ TERMÁLY"

 

Ako symbol bol barlolámač prijatý za mestský znak 21. októbra 1945, pri príležitosti inštalácie obce Piešťany na mesto

Erb mesta tvorí modrý štít so striebornou postavou nahého zlatovlasého muža, lámajúceho obojručne zlatú barlu o ľavé koleno

 

 

                                      Arthur Heyer, tvorca známeho barlolámača :

 

Symbolmi mesta sú: erb, pečať, zástava

 

 

                      

      

 

          

 

INFANTERISTI - ľudia, ktorí vozili kúpeľných hostí vo vozíku,

- vozíky boli špecialitou piešťanských kúpeľov, vznikli na podnet dr. F. Scherera od r.1850 na prevoz pacientov, ktoré ich mali chrániť pred ich prevoze na Kúpeľný ostrov, zanikli r.1935 nástupom omnibusov.