Učebne pomôcky - matematika - č.1


č.1  Matematická kocka


pomôcky : fixka na fólie, kartón, farebné papiere, lepiaca páska, nožnice, lep, ceruzka, pravítko

Vyrob si z krabičky, alebo z tvrdého papiera kocku:

 Rozmery jednej strany štvorca sú približne 10cm

a - vystrihni  6 rovnakých štvorčekov z kartónu, farebného papiera  a fólie 

b - kartóny zlep do tvaru kocky papierovou páskou

c - dovnútra vlož skrčený novinový papier - pre spevnenie kocky ak máš mäkký kartón

d - na každú stranu prilep štvorec z farebného papiera

e - navrch prilep štvorce z fólie farebnou lepiacou páskou, alebo obyčajnou papierovou

f - nakoniec obyčajnou fixkou píšeme matematické príklady

-  podľa potreby príklady zmažeme servítkou navlhčenou v alpe a napíšeme nové....

 

 

želám veľa  náučnej zábavy s matematickou kockou