Násobky čísel:                

Pomôcky: Hracie kocky
Hodiny
Pero
Herná tabuľka na zapisovanie   stiahni si ju
Tabuľka -  násobky 1 - 12 stiahni si ju
Postup: 1. hoď kockami
2. spočítaj body na kockách 2 + 5 = 7
3. píš násobky čísla z kociek do tabuľky - 1 minútu 7, 14, 21, 28, 35, 42
4. zapíš počet bodov - počet číslic 6  bodov