BAJKY  UVOD                     Zábavný test z  BÁJOK :   

                                          
                       
  Otázka: Možnosti: Pomôcka: 
       
1.    EZOP je prvý   a) ítečkár          
  b) bájkar
  c) vtáči zob
       
2.    Bájka je    a) krátky lit. príbeh     
   b) loď
   c) pes vystrelený do vesmíru
       
3.    Pančatantra  od Višur Šarmana je    a)prvý indický obrázok Ezopa         
   b) pončo - prvý kabát Ezopa
   c) prvá zbierka bájok ezopových
       
4.    Najznámejšie a najstaršie bájky sú    a) Bájky o zmrzline                
   b) Moje bájky
   c) Ezopove bájky
       
5.    V bájke "Havran a líška"mal     havran v zobáku:    a) píšťalku             
   b) syr
   c) prsteň
       
6.    Ezopove bájky sa šírili:    a) e-mailovou poštou
   b) ústne
   c) zlodejmi
       
7.     ... La Fonten je    a) fontána vo Francúzsku           
   b)  bájkar francúsky
   c)  fondánová salónka
       
8.    Ján Štrasser má v názve jeho zbierky EZOPOVÝCH BAJOK   zviera:    a) Dinosaurus           
   b) Tarantula
   c)  Sviňa
       
9.    Ruský bájkar sa volal:   a) Odkryl           
   b) Zakryl
   c) Krylov
       
10.    Českí bájkari sú:   a) Konáč, Klácel, Olbracht  
  b) Kolár, Stolár, Horár
  c) Koláč, Splácel, Bolstracht
       
11.    Kto napísal na Slovensku záborského bájky?    a) Janovic z Nohavíc              
   b) Petiška z Jeptiškova
   c) Záborský zo Záboria
       
12. V bájkach najčastejšie vystupovali   a) z vlaku    tak toto je ľahké, to určite vieš       :)  
   b) tanečnice z Lúčnice
  c) zvieratá 
13.   V záborského bájke "Zlodej" KLIK  - kto bol otrávený?    a)  Maxipes Fík        
  b)  krava 
  c)  snehuliak 
       
14. V bájke Petra Petišku: "Geniálny oslík" -  KLIK,   Osol v ZOO zastupoval :   a) učiteľa prírodopisu   pozri sa tutoki : KLIK
  b)  riaditeľa cirkusu 
  c)  slona
       
15.  Tomáš Janovic KLIK preložil bájky z jazyka:    a)  hovädzieho    pozri sa sem : KLIK  
  b)  vyplazeného 
  c)  franzúzskeho