Prklad do slovenčiny od Janovica BÁJKY vo Francúzsku

 

Jean de La Fontaine

                             (1621–1695)

 

a jeho bájky - "Les Fables" (fables=bájka)

Pre šiestakov: Francúzsky bájkar zo 17. st. Vychádzal z Ezopových bájok.
Bol advokát, po otcovi zdedil správcovstvo vôd a lúk. Vydal 12 kníh s bájkami vo francúzštine pod názvom"Les Fables"  (Bájky)
.

 


- Bol francúzsky spisovateľ, ktorý v 17. storočí znovu oživil žáner bájky. Jeho bájky sú jedným z najlepších diel francúzskej literatúry.

- Patril medzi tzv. moralistov. Inšpiroval sa Ezopom, čo ho priviedlo k písaniu bájok. Mnohé z bájok Jean de La Fontaine sú založené na zápletke Ezopových bájok. Ale on pomocou zápletky starodávnej bájky vytvára novú bájku. Pozeral sa na ľudské chyby zhovievavo. Postavy v jeho bájkach bývajú často rozprávajúce zvieratá s ľudakými vlastnosťami, ako to už v bájkach býva...

Na rozdiel od antických autorov reflektuje, popisuje, chápe, čo sa deje vo svete, a čitateľa striktne nepoučuje. La Fontaine sa viac ako na moralizovanie a satiru zameriava na pocity svojich postáv.

 Jeho život:

 Mladosť strávil na majetku rodičov tuto: KLIK   Château-Thierry.  Dnes je jeho rodný dom -  múzeum venované jemu.

Otec bol kapitán poľovačiek, správca vôd a lesov. Učil sa latinčinu, študoval právo a stal sa advokátom. Odkúpil otcovu funkciu  - to sa tak vtedy robilo - čo mu zabezpečilo peniažky. No priťahovala ho kariéra básnika. Keď mal 70 rokov, ochorel na tuberkolúzu a o 3 roky zomrel. V posledných rokoch života bojoval s tamojšími náboženskými fanatikmi, ktorí odsudzovali jeho bájky. Aby dosiahol posledné pomazanie a zabezpečil si svoj cirkevný pohreb, musel sa zriecť svojich bájok. 

Jeho bájkarstvo:

Vydal 12 kníh s bájkami, napr.  "Nové bájky", "Vybrané bájky vo veršoch", ... pod názvom : "Les Fables", (Bájky)  v troch zbierkach.   Bájky zozbieral zo západnýcvh i východných zdrojov  rokoch 1668 - 94.

Jeho knihy bájok:   "Les Fables":

- 1. zbierka bájok - 6 kníh - v ktorých použil zvieratá na poučovanie ľudí

- 2. zbierka bájok - 5 kníh - venoval ju milenke kráľa Ľudovíta XIV.

- 3. zbierka - XII. - je to 1 kniha -  venovaná vnukovi kráľa.

Tretia zbierka sa volá jednoducho :  "XII." ,  lebo je to dvanásta kniha, v ktorej sú zozbierané bájky, ktoré boli uverejňované v časopise, a boli určené následníkovi trónu.

V slovenčine vyšlo niekoľko kníh bájok od La Fountainom upravených pre tie najmenšie deti.
V. A. Zhukovsky, ktorý sám preložil La Fontaineove bájky, o nich povedal takto:

 „Nehľadajte jeho morálku v bájkach - neexistuje žiadna!“

A Rousseau a Lamartine vo všeobecnosti vyjadrili pochybnosti o užitočnosti La Fontaineových bájok pre deti, pretože považujú zlozvyky za nevyhnutné a nevyvíjajú ľútosť u detí. Jeho bájky však vyjadrujú sympatie obyčajným ľuďom a odsúdenie nečinnosti.


 Po vyše tristo rokoch napĺňajú tieto pôvabné príbehy La Fontainov odkaz, ktorý zanechal v predslove k prvému vydaniu Les Fables - Bájok:

"Nenazývam humorom to, čo vyvoláva smiech, ale určitý pôvab, príjemnú atmosféru, ktoré sa dajú vyjadriť vo všetkých sujetoch,

i v tých  najvážnejších.".

                           

https://www.alamy.com/stock-image-fables-author-written-by-jean-de-la-fontaine-french-chteau-thierry-168248264.html

https://www.catawiki.com/l/37626381-la-fontaine-fables-de-la-fontaine-illustre-par-r-de-la-neziere-1926-1926

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine

https://www.martinus.sk/?uItem=57539

https://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-pre-deti-a-mladez/la-fontaine-bajky-dvanact-knih.html?page_id=28565

https://www.knihymolnar.sk/Bajky-La-Fontaine