Višnu Šarma

a jeho zbierka bájok: "Pančatantra"

 


Vishnu Sharma bol z Indie,  presnejšie z Kašmíru. V úvode Pančatantry je spomenuté, že bol osemdesiatročný, keď ju písal. V niektorých zdrojoch sa píše, že bol hinduista a bol oddaný hinduistickému bohovi Višnu.

Učil troch budúcich následníkov trónu ako vládnuť. Kráľ  Amara Shakti vládol nad kráľovstvom, ktoré sa pravdepodobne nachádzalo v južnej Indii. Kráľ  mal troch synov.Volali sa Bahushakti, Ugrashakti a Anantshakti. Aj keď bol kráľ múdry, jeho synovia boli blázniví. l sa, že sa nedokázu naučiť vládnuť. Jeden z jeho radcov mu hovoril, že pre princov je dôležité naučiť sa vede, politike a diplomacii pre  ich budúce vládnutie. Mali by sa učiť múdrosti. Poradil mu, aby si zavolal starého učenca Višnu Šarma, ktorý bol podľa neho tou správnou osobou na výchovu jeho synov. Tak bol Višnu Šarma pozvaný na pohovor ku kráľovi. Ten mu ponúkol sto krajín, ak naučí princov všetko čo potrebujú k vládnutiu. Višnu Šarma to odmietol, ale prijal úlohu, že do šiestich mesiacov naučí princov o politike a vedení krajiny. Vedel, že nikdy nemôže takýchto bláznivých študentov učiť tradičnými metódami a prostriedkami. Preto použil iný spôsob - rozprával im bájky o zvieratách, ktoré mali ľudské vlastnosti a v ktorých sa skrývali výchovné ponaučenia.  Odovzdával im tak múdrosť jednu za druhou, potrebné na to, aby boli ako vládcovia úspešní. A tak vznikla Pančatantra

Je to staroindická zbierka zvieracích bájok, napísaná v starom indickom jazyku sanskrt. Táto pôvodná verzia sa stratila. Čerpal v nej z Ezopových bájok, ktoré počul v podaní ľudí, ktoré sa tradovali za jeho života. Patria medzi najrozšírenejšie bájky na svete.
 
Prvý krát bola Pančatantra  preložená v r. 570 Borzuiom a učencom Mukaffom, ktorý ju preložil do arabčiny ako "Kalillah wa Dimna". Väčšina európskych verzií textu je odvodených z diela z hebrejskej verzie 
Panchatantry z 12. storočia od rabína Joela.

Bájky rozdelil do piatich tém - výchovných oblastí a tak vznikla: "Panchatantra", teda päť (panča) téma-kniha (tantra).

Obsah zbierky bájok sa mnohokrát zmenil.  Niektorí prekladatelia preložili oveľa menej bájok, urobili si svoj vlastný výber, alebo ich prerobili z prózy na básničky. Na týchto knihách s bájkami sa vybláznilo veľa ilustrátorov so svojimi ilustráciami - obrázkami. Čo by nevzniklo v 200 verziách kníh s bájkami po celom svete, keby nebolo nášho slávneho Vishnu Sharmu.

U nás je kniha známa pod názvom "Bidpajove bájky" alebo Ezopove bájky.