Tomáš Janovic ( 1937 )

je slovenský spisovateľ, novinár, básnik, textár, autor hier aautor literatúry pre mládež.
 Používa veľmi jenoduchý jazyk, má výborný rozprávačský talent a sattirické myslenie.

Po maturite v Košiciach (1954) študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokej školy nastúpil do redakcie satiricko-humoristického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1990.
 V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa literárnej tvorbe.
    
 Preložil bájky z francúzštiny od Jean de La Fontaine 3x   -   aha :
         
 "Bájky"  1995 "Bájky II.    2001    "Bájky"    2008 
                                                      
                                                                                                           Obrázky z časopisu ROHÁČ :          
http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000002171 -obrazky

https://www.wikiwand.com/cs/Ezop

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov