Peter Petiška - (1937 - 2012),
                          (vl. menom Peter Kliment)- Študoval na Lekárskej fakulte UK, pracoval v zdravotníctve ako lekár i ako vedecký pracovník.
- Bol scénarista, spisovateľ, prekladateľ, dramaturg, autor mnohých pesničkových šlágrov, napr. Dušanovi Grúňovi napísal text k pesničke Butterfly.  TUTO si možeš pozrieť Písal texty i pre Karola Duchoňa, Evu Mázikovú, Marcelu Laiferovú, či Evu Sepešiovú. V Československej televízii bol dramaturgom zábavných programov.
 Z jeho literárnej činnosti spomenieme kedysi veľmi populárny humoristický časopis plný ftipov - "Roháč".
                        J
ožinko z Roháča :   

Bájkarská tvorba:

"Koncert pre hrebeň" 1983

 Je to zbierka bájok, epigramov a aforizmov.


 
"Zoo-logická záhrada" 1988

je zbierka satirických bájok vo veršoch. Sú to moderné bájky, zamerané na dnešný život. Sú v nej chyby i skúsenosti súčasnej spoločnosti. Autor sa usmieva  nad objavovaním podobností medzi správaním ľudí a zvierat.

  Bájky:


" Somár a výr"

 "Netopier a celý svet

 
 "Dva kohúty a lastovička"
 
 "Tancovačka"
  
 "Stračia bájka"
  
 
"Geniálny oslík"
  
 "Pes s výnimkou"
  
 "Psy a klobása"
 

 "Myš a sila umenia"

" Havran a líška"

      Poučenie:       Ten, kto druhého príliš vychvaľuje, zväčša nemá úprimné úmysly. Daj si pozor na falošné lichotenie.

       
   

 Ponaučenie:................................................................................................................


Ponaučenie:   Kto vie? nech napíše :        
       Karol Duchon

Eva Kostolányiova

https://www.wikiwand.com/cs/Ezop
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov