Jonáš Záborský (1812 - 1876)

Pre šiestakov:
Pochádzal z obce Záborie neďaleko Martina, bol farár, pôsobil v Košiciach i vo Viedni. Napísal zbierku bájok v roku 1830, ktorú 2 krát prerábal. Posledná sa volá: "Jonáša záborského. Bájky slovenské" 1866. Sú v nej bájky ktoré napísal i ktoré preložil z gréčtiny.


 -  Pochádza zo Záboria pri Martine zo  zemianskej rodiny, ktorá bola chudobná, preto všetky deti museli pomáhať   doma s hospodárstvom. On sa však so svojou ctižiadostivou povahou dostal k štúdiám.
 Študoval teológiu a neskôr i na univerzite v Halle. Bol evanjelický a neskôr rímsko-katolícky kňaz a teológ. Bol kapláom v Košiciach, profesor gréčtiny na právnickej fakulte v Košiciach, redaktorom slovenských novín vo Viedni a farárom v Župčanoch.
Mal spor s Ľudovítom Štúrom, nesúhlasil s jeho spisovnou Slovenčinou, ktorá sa mala výrazne odlíšiť od češtiny. Napokon prijal novú slovenčinu. V Župčanoch ako farár, vo svojich posledných rokoch pracoval na svojich najväčších literárnych dielach. Zomrel v Župčanochako 64 ročný.

Jeho niektoré diela majú smiešne názvy, napr. Chruňo a Mandragorra, Frdolína, či  Kulifaj...

Z bájkarských diel napísal zbierku bájok, kde sú - bájky pôvodné a bájky preložené. Zbierku 2 krát prerobil:
  "Bájky slovenské"1830, 
  "Bájky Jonáše Záborského" 1840
  "Jonáša Záborského. Bájky slovenské" 1866
 
Ukážky :

                                
                                                       
                                                              


ZDROJE:
http://dikda.eu/jonas-zaborsky/

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1121/Zaborsky_Bajky/1

https://www.wikiwand.com/cs/Ezop

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov