BÁJKARI  v  Čechách:


Mikuláš Konáč z Hodíškova
František Matouš Klácel
Ivan Olbracht
Mikuláš Konáč z Hodiškova
(1480- 1546)
- bol pražský mešťan, nakladateľ, knihtlačiar, kníkupec a spisovateľ.
- preložil r.1528 z
latinčiny od Johanesa de Capua, do českej vezie Pančatantru a vydal ju pod názom:
                      
"Pravidlo lidského života, jinak podobenstvie starých mudrcuo"
.
 


František Matouš Klácel
(1808 – 1882)
 -
bol  moravský kňaz,  básník, filosof, prekladateľ, publicista. Dožil život v USA.
- vydal r.1946  v češtine dva diely bájok jeden pod pseudonymom František Třebovský s názvom:  
                 "Bájky Bidpajovi"
 
Ivan Olbracht  (1882- 1952)
- vl.menom - Kamil Zeman, bol český spisovateľ - prozaik, publicista, novinár, prekladateľ a dosť babral do politiky...
- spracovanie staroindických bájok zo zbierky Pančatantra od Eduarda Valečku.
                 "O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách"


           

https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Mikul%C3%A1%C5%A1_Kon%C3%A1%C4%8D_z_Hodi%C5%A1kova
obrazky, fotografia: https://www.facebook.com/Hodiskov/photos/3L~;alL1v8c