SAVNI   BÁJKARI 

Najznámejší bájkari vo svete sú:
         
EZOP      - Grécko  6. st.pred našim letopočtom mapa Grécko
BIDPAJ   - India  3. st.pred našim letopočtom mapa India
PHAEDRUS  -  Taliansko  1. storočie nášho letopočtu mapa Taliansko
Jean la Fontain  - Francúzko  1621 - 1695 mapa Francúzsko
Ivan Andrejevič Krylov  - Rusko  1769 - 1844 mapa Rusko


Najznámejší slovenskí bájkari:
autor pochádza z : žil, žije  od - do:
1.

Mikuláš Konáč z Hodíškova

Morava, Hodiškov ..  1480, Hodiškov - 1546 - 16. storočie    mapa 
2.   Jonáš Záborský Slovensko, Turiec  1812,  Záborie – †  1876, Župčany     mapa
3.    Peter Petiška Bratislava
  1937
 
Bratislava
  -
 2012
 
Bratislava
   mapa
4.   Tomáš Janovic Bratislava

   1937 Bratislava

   mapa


Bidpaj žil v Indii v 3 storočí pred n.l. Odvážil karhať svojho vladára za krutosť a preto bol uväznený. Po niekoľkých rokoch mu kráľ vrátil slobodu, pretože potreboval výklad niektorých astronomických úkazov. Taktiež ho vyzval, aby napísal knihu múdrych predpisov ako zrkadlo,  ktorým by sa riadili nielen kniežatá, ale aj ostatní. Bidpaj spísal všetky jemu známe bájky, dovtedy iba ústne tradované. Tak vznikla slávna, po celom svete známa : BIDPAJOVA ZBIERKA BÁJOK.


 

EZOP - žil v 6. storočí pred n. l. Údajne bol veľmi škaredý, chorý ale múdry.  Bol grécky otrokom. Keď mu dal pán slobodu, chodil po Grécku, vymýšľal a  rozprával bájky, ktoré sa ústne šírili nielen po Grécku, ale i  po jeho ostrovoch v Egejskom mori . Šírila sa jeho sláva, čím si získaval priateľov, ale aj nepriateľov. Nikdy ich nezapisoval, neskôr ich zapísali iní. Až v 3. stročí pr. n. l. boli jeho bájky písomne zaznamenané.

Podľa povesti svojou iróniou urazil niektorých občanov Delfy, ktorí ho za to  nechali krivo obžalovať z krádeže.  Za týmto účelom ukradli z chrámu zlatý pohár, vložili ho do jeho batoha a spustili poplach. Pútnikov prehľadávali a u Ezopa sa pohár akože našiel. Za to bol potrestaný smrťou zhodením zo skaly.
O krivom obvinení sa hovorí v bájke "O chrobákovi a orlovi", ktorú údajne rozpovedal pred svojou smrťou.
Ezop je údajne autorom viac ako 400 bájok.

Ezopovi v Aténach postavili sochu na jeho večnú slávu

.


 Mikuláš Konáč z Hodiškova (1480- 1546)- bol pražský mešťan, nakladateľ, knihtlačiar a spisovateľ. Vo svojej tlačiarni "U bíleho lva"v Starom meste Pražskom vydal staroindický bájkový súbor "Pančatantra", ktorý preložil z latinskej verzie pod názom "Pravidlo lidského života." 
Peter Petiška - (1937 - 2012),  (vl. menom Peter Kliment) - štúdoval na Lekárskej fakulte.  "Zoo-logická záhradaje" zbierka satirických bájok vo veršoch. Súto moderné bájky zamerané na dnešný život. Sú v nej chyby i skúsenosti súčasnej spoločnosti. Autor sa usmieva o nad objavovaním podobností medzi správanímľudí a zvierat.
Bájky:
"Netopier a celý svet",   "Dva kohúty a lastovička",  "Tancovačka",   "Stračia bájka",   "Geniálny oslík",   "Pes s výnimkou",   "Psy a klobása",   "Myš a sila umenia". Jonáš Záborský (
1812 - 1876) -  pochádza zo Záboria pri Martine zo  zemianskej rodiny. Študovalna univerzite v Halle. Bol evanjeický a neskôr rímsko-katolícky kňaz a teológ. Študoval teológiu a filozofiu. Pracoval i ako profesor gréčtiny na právnickej fakulte v Košiciach.


Tomáš Janovic ( 1937 )je slovenský spisovateľ, novinár, básnik, textár, autor hier aautor literatúry pre mládež. Pouíva veľmi jenoduchý jazyk, má výborný rozprávačský talent a sattirické myslenie.
Po maturite v Košiciach (1954) študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokej školy nastúpil do redakcie satiricko-humoristického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1990. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa literárnej tvorbe.

https://www.wikiwand.com/cs/Ezop

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov

 

Video 
bájka "O manguste, lasicovej šelmičke"