SLÁVNI   BÁJKARI :

  Najznámejší bájkari vo svete sú:
  Portret: Bájkar: dielo: Odkiaľ bol: Kedy žil: pozri si mapu:
1.   Ezop     rozprával    Grécko  6. st.
pred
našim letopočtom
mapa Grécko
2.     Višnu-Šarma      zozbieral Ezopove bájky a napísal:
"Pančatantra" toto sú prvé EZOPOVE BÁJKY
 pre synov kráľa
  India   3. st.
 pred našim letopočtom
mapa India
3.   Bidpaj  čerpal z Pančatantry, napísal:
"Bidpajove bájky" pre kráľa
 India   3. st.
pred našim letopočtom
mapa India
4.   Phaedrus preložil a prebásnil
grécke bájky Ezopa
do latinčiny
 Taliansko   1. st. nášho letopočtu  mapa Perzia
5.   Mukaffa  preložil
Pančatatru
do arabčiny
Perzia dnešný Irán   8. st. nášho letopočtu mapa Taliansko
6.   Jean de la Fontaine inšpirácia Ezopom
-12 kníh Les Fables čiže - Bájky
  Francúzko  17.  st. n.l.        
 
1621 - 1695
mapa Francúzsko
7.   Ivan Andrejevič Krylov preložil La Fontainove bajky do ruštiny:
"Basni" - čiže "Bájky"
  Rusko  18. st.  n.l.       
 1769 - 1844
mapa Rusko


Najznámejší slovenskí a českí bájkari:
  Portrét :        Bájkar : pochádza z: žil, žije  od - do:
1. foto som neobjavila nikde -  kúrnikšopa!  Mikuláš Konáč s Hodíškova Hodiškov Morava
Česko
 * 1480 Hodiškov
  1546
- 16. st. 
  mapa 
2.   František Matouš Klácel Česko  * 1808 Česká Třebová.
1882 Belle Plaine ( USA)
- 19.st.
 
3.   Ivan Olbracht Česko  * 1982  Semily
  1952 
Praha
 - 20. st.
 
4.   Jonáš Záborský Turiec
Slovensko
 * 1812 Záborie
 
 1876, Župčany
    mapa
5.   Peter Petiška Bratislava
Slovensko
 * 1937
 
Bratislava
 
 
2012
 
Bratislava
   mapa
6.   Tomáš Janovic     Bratislava
Slovensko

 * 1937 Bratislava

   mapa


ZDROJE:
https://www.wikiwand.com/cs/Ezop
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov
https://www.podvrskom.sk/titul/175784/kalila-a-dimna-bidpajovy-bajky
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Muqaffa%27#/media/Fi%C8%99ier:Kelileh_va_Demneh.jpg
https://www.amazon.com/Kalila-et-Dimna/dp/2841615146
https://www.penguinrandomhouse.com/books/300348/the-pancatantra-by-visnu-sarma/
https://vvselbadri.artstation.com/projects/BEJZl
https://kramaricova.blog.sme.sk/c/149164/Staroindicka-rozpravacia-literatura.html
https://www.kronolojim.com/index.php/2018/09/03/ibn-i-mukaffa/
https://www.svetovka.cz/2007/06/06-2007-recenze1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Panchatantra#/media/File:Panchatantra_page.jpg
https://www.penguinrandomhouse.com/books/300348/the-pancatantra-by-visnu-sarma/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pan%C4%8Datantra
https://www.jw.org/sk/kniznica/casopisy/g201103/grecko-a-biblicke-dejiny/

https://kramaricova.blog.sme.sk/c/149164/Staroindicka-rozpravacia-literatura.html

Video 
bájka "O manguste, lasicovej šelmičke"