ČO  SÚ  BÁJKY?

   Bájky sú krátke literárne diela.      ( máš to prečítané aj za 2 minúty...)  
  Sú veršované, i neveršované.         (ako básnička, alebo aj nebásnička)
  Bájky majú múdry a poučný príbeh.     ( hovorí sa tomu, že budeš múdry ako Šalamúnova  ...  :) 
  Väčšinou slúžia na výchovu detí a kritizovanie zlých vlastností. (mnohým by sa zišlo čítať bájky častejšie, len či by to pomohlo... keď       je niekto pako, tak je pako! )
  Najčastejšie v bájkach vystupujú známe zvieratá s ľudskými zlými vlastnosťami.
  napr.
(líška je prešibaná a falošná, vlk pažravý a hlúpy, slon obozretný, sova múdra ..  babka Bobka je super.)
  Autori bájok sa často  vyjadrujú obrazne – nepriamo, utajene, čomu sa múdro hovorí -  alegória – inotaj.
  Cieľom bájok je nielen poučovvať deti, ale i  kritizovať společenské zlozvyky, pôsobiť  v dobrom na ľudí a vychovávať ich k ich odstráneniu zlých vlastností. Robí sa to humornou formou, pomocou irónie (tj. skrytý posmech) a satiry ( dielo-bájka- útočiace vtipom).   
  Bájky vznikali už fakt dobre dávno.    -  Začal s tým EZOP,  asi tak pred 2600 rokmi... héééskýýýýý   :)
Video 
bájka "O manguste, lasicovej šelmičke