BÁJKY
                           1. Čo sú bájky? Jednoduché
úloh
y a odpovede
 -
pre tých  čo chcú vedieť viac
KVÍZ pre Teba
2.  Najznámejší bájkari  
3.   Najznámejšie zbierky bájok
4. "PANČATANTRA"
5.  Ezopove bájky
6.  Bájka vo Francúzku
7. Bájka v  Rusku            Bájky čítanie
8. Bájka v Čechách
9. Bájka na Slovensku
 

Vyskúšaj sa, že čo vieš  z bájok