BÁJKY 

  Prezentácia: 1.    Čo sú bájky? Úohy a odpovede
pre teba milý šiestak- zvlášť pre moju Leilušku

:)
  Výber      EZOPOVÝCH  BÁJOK

2.    Najznámejší bájkari  
3.    Najznámejšie zbierky bájok
4.   "PANČATANTRA"
5.    Ezopove bájky
6.    Bájka vo Francúzku
7.    Bájka v  Rusku      Bájky čítanie
8.    Bájka v Čechách
9.    Bájka na Slovensku
    10.    KVÍZ pre Teba    ....