Od  1. februára  2009

 

vstupuje do platnosti nový zákon o cestnej premávke, ktorý obsahuje viacero zmien. Na čo si treba predovšetkým dávať pozor?

 

Vypísane zo Zákona 8/2009 Z.z. : TU

 

 

 

 

 

 

1. Zimné obdobie
Vodič je povinný používať zimné pneumatiky, ak sa na ceste „nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy“ alebo ak pôjde po trase, kde môže takúto situáciu predpokladať.
 


2. Celoročné svietenie
Zákon umožňuje používať aj tzv. denné svetlá.
 


3. Rýchlosť
V obci sa najvyššia povolená rýchlosť znižuje na 50 km/h, ale zákon umožňuje správcom komunikácie zvýšiť na diaľniciach v obci rýchlosť až na 90 km/h.
Na diaľnici sa zvyšuje minimálna povolená rýchlosť na 80 km/h a na diaľnici v obci na 65 km/h.

4. Prednosť v jazde
Vodič na vedľajšej ceste nesmie vodiča na hlavnej ceste obmedziť ani ohroziť. Doteraz platilo iba pravidlo neohroziť.
 


                  5. Predchádzanie
Úplný zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá a autobusy s hmotnosťou nad 7,5 t na diaľnici.
Predchádzať nesmú vodiči, ktorí by výrazne pomalšou jazdou obmedzili iné vozidlo, ktoré začalo predchádzať skôr.
Vodiči všetkých vozidiel musia pred sebou ponechať dostatočný priestor tak, aby umožnili bezpečné zaradenie vozidiel do jazdného pruhu, napríklad pri predchádzaní.
Vodič vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t musí pri jazde do kopca umožniť prejazd rýchlejších áut a v prípade potreby zastaviť na parkovisku alebo odpočívadle.

6. Dopravné nehody
Zákon zavádza pojem škodová udalosť, pri ktorej materiálne škody nepresiahli 4 000 € (120 000 Sk). Vtedy nie je potrebné volať políciu. Odporúčame mať v aute protokol od poisťovne o nehode, kde možno zaznamenať poškodenie vozidla. Protokol musia vyplniť obidve strany a podpísať, situáciu možno nafotiť na mobilný telefón. V takom prípade sa vinníkovi bude ťažko „vyzúvať“ zo zodpovednosti. Ak sa vodiči nedohodnú alebo jeden z nich je pod vplyvom alkoholu, zavolajte políciu a z udalosti sa stáva nehoda so všetkým, čo k tomu patrí (pokuta, zadržaný vodičský preukaz, zápis do karty vodiča a pod.)

7. Vyradenie starého vozidla z evidencie
Zákon zavádza prechodné obdobie, v ktorom je možné vyradiť z evidencie už neexistujúce vozidlo. Ak bolo vozidlo zošrotované alebo rozobrané na náhradné diely, majiteľ ho môže do 31. 10. 2009 nechať vyradiť na základe čestného vyhlásenia, v ktorom uvedie spôsob likvidácie. Po tomto termíne polícia vyradí takéto vozidlo z evidencie iba na základe potvrdenia od autorizovaného spracovateľa starých áut.
 


8. Kruhový objazd
Na kruhovom objazde, kde nie je prednosť upravená značkami, má prednosť v jazde vozidlo vchádzajúce na objazd. Smerovky sa dávajú iba pri výjazde z kruhového objazdu. Upozorňujeme, že nejde o novinku, pretože toto pravidlo platí už na základe doterajšej vyhlášky. Novinkou je iba to, že sa presunulo z vyhlášky do zákona.

9. Ostatné
Zákaz používať antiradary.
Zákaz telefonovať počas jazdy a venovať sa činnostiam nesúvisiacich s vedením vozidla (napr. prelaďovať rádio).
Zákaz používať hanlivé gestá.
Chodci idúci po kraji vozovky a cyklisti musia mať za zníženej viditeľnosti reflexné prvky. Cyklisti musia mimo obce používať schválenú prilbu, osoby do 15 rokov aj v obci.
Možnosť vydania duplikátu tabuľky s evidenčným číslom

10. Parkovanie na chodníku

Na chodníku nesmiete s autom zastať či stáť, ak nezostane voľných 1,5 metra jeho šírky pre chodcov.

 

„Príslušníci mestskej polície budú kontrolovať dodržiavanie tohto zákonného ustanovenia, pri porušení hrozí vodičovi pokuta. Keďže vozidlo tvorí v tomto prípade prekážku v cestnej premávke, môže byť odtiahnuté. Toto parkovanie môže byť povolené dopravnou značkou" povedal hovorca bratislavských mestských policajtov Peter Pleva. Podľa neho nemôžu byť vodiči uprednostňovaní pred chodcami.

http://www.pluska.sk/cestny-zakon/parkovanie-na-chodniku.html

    a ešte inak :