1. Literárna súťaž :
Téma: „Môj najdramatickejší zážitok z cestnej premávky“.

 Spomeňte si na zaujímavé, pekné alebo aj nepríjemné zážitky a napíšte ich.
 Príbehy by sa mohli čítať všetkým deťom v škole, ŠKD, prípadne zverejniť v školských časopisoch, na nástenkách, alebo na tejto webstránke.
 V škole by mohla byť táto činnosť literárnou súťažou.

                                 napríklad:        čistý hárok: