Školský klub   -  kniznica


    OKTÓBER

2.  požičiavanie kníh

prerábali knižnicu, nekúrili, tak sme boli niektorí i vo vetrovkách