Školský klub  -  kniznica


 

Návštevy

 v Mestskej knižnici v Piešťanoch

 

Pravidelne raz do mesiaca si chodíme do knižnice požičiavať knihy na čítanie.

Pri výbere kníh si môžeme v spoločenskej sále v knižnici pozrieť i nejakú peknú videorozprávku,

alebo začať čítať požičanú knihu.

 

1. požičiavanie kníh                2. požičiavanie kníh