Prírodovedná činnosť

a environmentálna výchova

 s deťmi

 

  NAŠE  ZBERY -  robíme ich preto, aby sme chránili prírodu : 

 

- zbierame opotrebované batérie

- zbierame  pokazené malé elektrické spotrebiče

- brigádujeme na školskom dvore

- na tvorivých dielňach využívame odpadové suroviny

- zbierame papier

- separujeme odpady

- poznávame prírodu, aby sme ju mohli chrániť

22. apríl Deň Zeme

 

APRÍL - náš "ENVIRO" mesiac

 a naše aktivity  :
  1. Zber štuplíkov z plastu - staviame štuplíkovú vežu

   2. Zber plastových kelímkov - tvorba dekorácie -  "Stonožka" z kelímkov

   3. Tvorivá dielňa "Enviráčik" - podujatie celej ŠKD - využitie odpadových surovín na tvorbu dekoračných predmetov

   4. Využitie pet fliaš na dekoráciu triedy - kvety

   5. IKT hodina - sledovanie prezentácie : "Planéta Zem a vesmír"

   6. Tvorivá dielňa -textilný košík z plastovej krabičky

   7. Výroba ekopanáčika

   8. Brigáda - zbieranie odpadkov na trávnikoch

   9. Šitie ekotašky

   10. Tvorivá košíkarska dielňa - výroba papierových košíkov

   11. Fotovychádzka do prírody - kritické oko fotoaparáov

   12. Zber malých opotrebovaných batérií a malých elektrospotrebičov

 

 

Environment v našej výtvarnej činnosti :

 

Využitie nepotrebných papierových obalovMaska z krabice od topánok

 

 

 

 Kuk do prírodovednej záujmovej činnosti:

 

    

- Riadený rozhovor s tématickým kolektívnym kreslením, porovnávanie prírody v rôznych ročných obdobiach

 

 Miška číta nahlas o lienke    Čítanie z nášej webstránky o lienke

- Učíme sa o živote lienky surfovaním na internete v PC triede : 

 

 - čítame o zvieratkách a ich živote z encyklopédie, z kníh, časopisov

 

- hráme sa didaktické prírodovedné hry

- kreslíme zvieratá a kvety a učíme a o nich

- chodíme do prírody, do parku a pozorujeme prírodu

- sledujeme stav prírody vo svete a u nás - s využitím IKT

- pozeráme prírodovedné filmy

- staráme sa o kvety v triede

a t.ď.