Školský klub  -  2011-12 -  Súťaže


Súťaže v našom oddelení :

 

 

1. Jesenné aranžovanie   -   súťaž detí ŠKD  -  vyhrali sme 1. miesto

 

 

2.  výtvarná súťaž : Polícia očami detí a Prvá pomoc

 

 

3. súťažné podujatie :  Deti sú naše knihy - reprezentovanie školy

Vyhrali sme 

Súťažné stretnutie detí z nášho oddelenia školského klubu  a detí z ŠKD  z  I.ZŠ v Piešťanoch ku knihe :

Ján Uličiansky – Analfabeta Negramotná

Súťažná trojica detí :Lucia Orlovská, Nikolka Čápková, Tomáš Sokolovský

Poradcovia : Bondrová Miška, Timea Henry, Ninka Petričevič, Tobiáško Zámečník, Sebastián Valentovič, Tamarka Šlahorová,  Jakub Oslej.

 

 

 

 

 

4.Európa v škole

 

Výtvarné práce : Julka a Lucka Orlovské, Betka Mjartanová, Tomáš Sokolovský

Multimediálna práca : Matúš Urban

Matúš Urban  - 1. miesto

 

 

 

5.  Vesmír očami detí

Zapojili sa deti : Paťka Babulíková, Tamarka Šlahorová, Viki Šebová a S. Pňakovičová

 

 

6. „Ovocie a zelenina, ktorú mám rád“.

 

      Republikový výbor SZZ vyhlásil 6. ročník výtvarnej súťaže na túto tému.  Zapojili sa do nej L. Orlovská, J. Orlovská, S. Pňakovičová, V. Šebová, T,Šlahorová, T. Hentry, A.Mjartanová. Keďže táto téma sa nám i v školskom

Ocenené práce : 1. miesto Lucka Orlovská,

                           3. miesto Timea Henry

 

 

        

                    1.miesto                             3. miesto