Podujatia

v školskom roku 2011 -2012

Pripravované podujatia


    1.   Zhotovenie nástenky v hlavnej budove

     2.   Návšteva knižnice č.1 - požičiavanie kníh

    3.   Zbieranie gaštanov v parku

    4.   Účasť na podujatí :  Záložka do knihy spojuje školy

    5.   Deň starých rodičov - výroba pozdravov a darčekov

      6.   Jesenné aranžovanie

      7Divadielko v telocvični : Psíček a mačička

      8.  Tvorivá dielňa v knižnici : Prašiškriatok

      9.   Návšteva knižnice č.2 - požičiavanie kníh

    10.  Tvorivá dielňa v PIC /knižnica/ Václav Čtvrtek : 26.10.

    11.  Literárna súťaž : Beta Analfabeta - knižnica : 28.11.

     12.  Vianočné trhy v Piešťanoch - punč  1.12.

     13.  Mikuláš v školkom klube  6.12.

    14.  Varenie pudingu  13.12. 

     15.  Knižnica u nás s tvorivou dielňou 14.12.

      16.  Vianočná besiedka

      17. Darčeky pre deti na zápis do 1. ročníka

    18. Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

      19. Európa v škole

      20. Karneval

    21. Vv súťaž Ovocie a zelenina.." marec 2012

    22. Eko si žijeme... 28.3.2012 

    23. Ekomesiac apríl

    24. Divadlo v ŠKD . O snehulienke