Naše oddelenie :

                      3.B

1.  Bojnová Katarína

 

FOTO GALÉRIA

 

2.  Bondrová Michaela

3.  Čápková Nicol

4.  Henry Timea

5.  Horňáková  Ema

6.  Hrčková Nikoleta

7.  Orviská Lucia

8.  Oslej Jakub

9.  Petričevič Nina Franciska

10. Sandtnerová Lucia

11. Sokolovský Tomáš

12. Šlahorová Tamara

13. Urban Matúš

14. Valentovič Sebastián

15. Vavrincová Ema

16. Zámečník Tobiáš

17. Tomanová Katarína

 

4.A

18. Babulíková Patrícia

19. Mjartanová Alžbeta

20. Orlovská Júlia

21. Orlovská Lucia

22. Pňakovičová Sofia

23. Šebová Viktória

24. Urbanová Veronika

 

ŠKD Holubyho15 Piešťany