Denný program v  školskom klube:                 

 

 

Odpočinková, relaxačná a rekreačná činnosť

Samoobslužná a spoločensko-prospešná činnosť

Obed

Rekreačná činnosť - hry v triede, na školskom dvore

Záujmové činnosti

Príprava na vyučovanie

Rekreačná a odpočinková činnosť v triede

 

PONDELKY :   Bábkový krúžok

14.00 - 16.00

Náplň krúžku :

a) tvorba maxiveľkých bábkok, rekvizít, kulís

b) nácvik rozprávkových divadielkových hier

c) raz do mesiaca vystupovanie

 

ŠTVRTKY :  Výtvarná činnosť

14.00 - 15.00

Tvorivé výtvarné dielne