Školský klub  -  Naše oddelenie


 

Kedy  chodíme na bedy :

                         3.B        4.A

Pondelok -   11.30         12.30 

Utorok -      11.20           11.20

Streda  -      11.20           12.30

Štvrtok  -     12.20          12.30

Piatok  -       13.00          13.00