Školský klub detí -  školský rok 2010-2011  - úvod


 Školský rok 2010 - 2011

 

2.B    1/2 3.A 

  Zoznam detí :
    Súťaže 
Podujatia
    

 

Naša nová - samostatná miestnosť školského klubu :

 

 

Prvé mesiace sme obedovávali pre rekonštrukciu školy v jedálni na Hotelovej akadémii :

 

Pravidelne raz do mesiaca sme si vymieňali knihy v Mestskej knižnici :

 

Veľmi často sme hrávali šach a robili sme i turnaje. Hral s nami i Maťo Majtán - šachový majster :

 

V zime sme kŕmili vtáčiky :

 

 

Robili sme si domáce úlohy :

 

Pracovala s nami i kandidátka Zuzka :

 

 

Na rekreačnej a športovej činnosti sme sa radi hrávali na školskom dvore i v telocvični :

 

Často sme brigádovali  na trávnikoch v areáli školy :