Prírodoveda v ŠKD :

 

niektoré ukážky z VVČ :

 

-  Práca s knihou

Poznávanie zvierat - zadežovanie do skupín

Environmentálna výchova