Záujmové činnosti  -  Hudobná


       

BÁSNIČKY

Vianočná besiedka

 

         Pesničky, ktoré budú spievať deti prvého ročníka :

 

                                                                   Mikuláš

 

 |:  Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary.

Nadlho odložíš sladký spánok, kým dary nevložíš do topánok.

 Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré deti. :|

 

 

 

 

Už je zima, už je tu

Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať,  |: hľaďte, už nám začína potôčik zamŕzať. :|

Už je zima, už je tu, sánky dolu z klinka,  |: ubehne nám nie jedna veselá hodinka. :|

 

 

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz, kam sa, vtáčku, kam schováš?

 |: Schovám sa do javora, tam je moja komora. :|

Bude zima, bude mráz, kam sa, vtáčku, kam schováš?

 |: Schovám sa do chvojiny, tam sú moje periny. :|

 

 

 

RADA :  Keď si pustíš pesničku, klikni na tlačíto "Minimize"  - schováš ju tak do lišty dole a potom uvidíš text pesničky....takže môžeš pekne spievať....