Vyhodnotenie činnosti

v školskom roku 2007/2008

 

 

Získali sme 2 ocenenia od primátora mesta za školský rok 2007/2008:

 1 - aktívny pedagóg

 2 - kolektív výtvarného krúžku

 

deti :    2.A                                              3.B                                                  4.B

     Benková Patrícia

     Dobrovolný Juraj

     Filo Timotej

     Hajdová Soňa

     Juríková Monika

     Kessl Lukáš

     Kozmér Norbert

     Kozmér Robert

     Lazarčík Lukáš

     Leníková Michaela

     Markech Libor

     Orviská Petra

     Pajonková Simona

     Petruš Daniel

     Pitoňák Denis

     Poláčková Zuzana

     Šimová Kristína

Hužovič Ján

Hužovičová  Lucia

Jančovičová Mária

Karvayová Lucia

Michalčík Samuel

Polková Ema

Vavrová Lucia

 

     Tomanová Lucia

     Vytiska Miroslav

 

Drobná Deniska

Karoly Markéta

Krajčírik Denis

Melicháč Lukáš

Nguyenová Faustína

Olejníková Daniela

4.A Poláková Viktória

 

 Naše aktivity :

-    výtvarný krúžok v oddelení

-    výmena kníh v Mestskej knižnici - raz do mesiaca

-     návšteva výstavy záhradkárov – knižnica 

-         Literárny Kežmarok – literárne práce  - V. Poláková

-         krst knihy – knižnica – Rozprávky z palety -  čítanie z knihy, plagát ku krstu knihy

-         týždeň A. Lindgrenovej – čítanie dvoch kníh, výtv. práca- Pipi na paličke, výtvarné súťaže – ilustrácie kníh

-         tvorivé dielne v Mestskej knižnici- Pančuchy Pipi dlhej Pančuchy

-         Zázračný oriešok-  otvorenie  v KINE

-    MDD v oddelení – výlet do mesta

-         literárna činnosť detí v internetovom časopise

      -    návšteva Balneologického múzea

 

ÚSPECHY :

Súťaže :   1.  - „Plody našich záhrad“ – I. miesto – Robko a Norko Kozmérovci

             2.  - „Hasiči očami detí“II.  miesto – Lucia Vavrová

             3.  -  "Betlehem"  I. miesto - kolekt. práca - Benková, Hužovičová, Polková, Poláková, Poláčková, 

                                                                                 Karvayová, Melicháč, Vavrová, Lazarčík, Petruš

                  4. "Európa v škole"  a/-  výtvarná -kolektívna práca - copyart -  I.miesto  -  Drobná Deniska, Filo Timotej, Galová Dominika, Hajdová Soňa, Kozmér Norbert, Kozmér Robert,  Leníková Michaela, Lazarčík Lukáš, Melicháč Lukáš, Nguyenová Faustína, Poláková Viktória, Šimová Kristína     

                                               b/literárna práca - Viktória Poláková - III.miesto /