Zábavno- pohybové hry v miestnosti::

 

1.

 

Preteky orieškov : 

 Súťaž družstiev, alebo jednotlivcov

Pomôcky : stolička, oriešky, príbor, krabice

 Na stoličku ddáme 10 neolúpaných orieškov. Úlohou je preniesť oriešky na učené miesto do krabice pomocou vidličiek a lyžíc. Ak oriešok pri prenášaní spadne, musí sa zdvihnúť iba príborom a pokračovať v hre. Voľnú ruku má každý súťažiaci za chrbtom. Vyhrá ten, kto poprenáša všetky oriešky na stanovené miesto ako prvý.

2.

 Na správne miesto :

Pomôcky:  špongiová loptička, polystyrénová nástenka, šatka

Na  polystyrénovú nástenku nakreslíme tvár šaša. Namiesto nosa vyhĺbime dierku vo veľkosti loptičky. Nos sje špongiova loptička.  Súťažiacemu zaviažeme oči a jeho úlohou bude nasadiť šašovi nos na správne miesto. Má na to 10 sekund, pričom deti nahlas počítajú.

- Variácia II. – Súťažiaceho zatočíme a deti z družstva ho navigujú

3.

Žongléri  :

Pomôcky : balóny, šatky

Súťažiacim zaviažeme za chrbtom šatkou ruky. Na povel pustia na nich balóny, ktoré sa snažia bez pomoci rúk udržať najdlhšie vo vzduchu. Komu vydrží vo vzduchu najdlhšie, vyhrá.