SÚBOR  pamäťových HIER  :

 

1. Slovná zásobáreň

Pomôcky: papiere, perá
Zameranie: rozvoj slovnej zásoby, myslenia

Popis hry:
Vedúci hry povie jedno slovo (dvoj až trojslabičné). Na znamenie hráči začnú písať päť ľubovoľných slov začínajúcich na každú hlásku daného slova. Napr. slovo "pole" - prvých päť slov bude na hlásku "p", druhých päť slov na hlásku "o", tretích na hlásku "l" a posledných päť na hlásku "e". Odmeníme hráčov, ktorí v
časovom limite splnia úlohu bez chýb.

Pravidlá:
Určiť časový limit na splnenie úlohy.

 

2. Čo sa zmenilo?

Zameranie: rozvoj pozornosti, precvičenie pamäti

 Popis hry:
Vedúci postaví jedného z hráčov pred skupinku ostatných hráčov, ktorí sú voľne rozptýlení. Vybraného hráča vyzve, aby si zapamätal postavenie hráčov v skupinke. Potom ho obráti chrbtom a zmení postavenie niektorých hráčov. Napr. niektorému dá ruku do predpaženia, ďalšieho do drepu, inému predkloní hlavu atď. Keď je zmena urobená, hráč sa obráti a má uhádnuť uskutočnené zmeny polôh. Vedúci povie hádajúcemu hráčovi počet uskutočnených zmien. Hráč háda v určenom časovom limite a získava toľko bodov, koľko zmien určil správne. Vedúci hráčov postupne vystrieda. Vyhráva hráč, ktorý získal najviac bodov.

Pravidlá:
Určiť počet uskutočnených zmien - pre každého rovnaký.
Určiť časový limit hľadania zmien.
Pri rovnakom počte bodov vedúci hru opakuje len pre týchto hráčov.

 

3. Čo znamená moje číslo?

Počet hráčov: 8 - 15
Pomôcky: očíslované papieriky, škatuľa, alebo čiapka a pod.
Zameranie: rozvoj reakčnej rýchlosti v myslení, slovnej zásoby

Popis hry:
Hráči sedia v kruhu a v strede sú v krabici čísla. Hráči si postupne ťahajú papieriky a vtipne odpovedajú na vytiahnuté číslo. Na začiatku hry vedúci určí, či v odpovedi hráč použije číslovku, alebo odpovie vetou bez vytiahnutej číslovky. Napr. ak hráč vytiahne číslo "5" odpovie: "Na jednej ruke mám päť prstov", alebo "Na jednej ruke mám toľko prstov".

Pravidlá:
Hráči musia reagovať okamžite. Ak zaváhajú, alebo nesprávne odpovedia, vypadávajú z hry, alebo - druhá alternatíva - dávajú zálohy.
Rozsah čísel treba určiť podľa schopností hráčov.

 

4. Čudný príbeh

Pomôcky: dlhší pásik bieleho papiera (30 x 10 cm), ceruzka alebo pero
Zameranie: rozvoj fantázie, tvorivého myslenia

Popis hry:
Hrá sa pri stole. Prvý hráč začne stručne opisovať voľne vybraný príbeh. Potom zahne papier tak, že vidno len poslednú vetu príbehu a podá papier svojmu susedovi. Ten nadväzuje na myšlienku vyjadrenú v poslednej vete, zahne papier tak, aby bolo vidieť len poslednú vetu a podá ďalšiemu hráčovi. V hre sa pokračuje, pokiaľ sa nevystriedajú všetci hráči. Nakoniec vedúci prečíta nahlas celý text. Hra je veľmi zábavná a vtipná.

Pravidlá:
Dodržiavať anonymitu pri odovzdávaní textu.
Upozorniť hráčov na čitateľné písmo.

 

5. Kde je prsteň?

Počet hráčov: na jeden kruh 12 - 14 hráčov
Pomôcky: povrázok, prsteň
Zameranie: rozvoj pozornosti

 

Popis hry:
Na povrázok navlečieme prsteň a konce zviažeme, čím sme dostali kruh. Hráči si sadnú, alebo sa postavia do kruhu a do obidvoch rúk si vezmú povrázok tak, že chrbty rúk sú obrátené dohora. Jeden hrá v kruhu. Na obvode si hráči posúvajú
ruky po povrázku na jednu i na druhú stranu tak, akoby si podávali prsteň. Hráč v strede ich pozoruje a snaží sa uhádnuť, kde sa prsteň nachádza. U koho prsteň objaví, ide do stredu.

Pravidlá:
Prsteň nesmie držať jeden hráč, musia ho stále posúvať dookola.
Stredný hráč - hádajúci - dotknutím ruky hráča v kruhu označuje miesto, kde si myslí, že je prsteň.
Hráči v kruhu musia stáť, resp. sedieť v takej vzdialenosti

od seba, aby si mohli prsteň podávať (nie moc ďaleko, ale ani blízko).

ZDROJ : autor Ivana Michalka zo stránky :  http://www.turistikaonline.sk/index.php?m=102&id=184

Hráč pošepká vymyslený príbeh niekomu druhému. Táto osoba šeptom porozpráva tento príbeh tretej osobe atď., až kým ju nepočujú všetci. Posledná osoba, ktorá príbeh počula, ho porozpráva nahlas, čo najpresnejšie opakujúc, čo počula. Vtip spočíva v tom, že pri prerozprávaní rovnakého príbehu viacerými osobami sa niektoré veci z príbehu vytratia, iné pribudnú alebo sa úplne pozmenia, a výsledný príbeh určite vyvolá v aute kopec smiechu a dobrú náladu.

HRY cestou  V AUTE:
9. Hra na pamäť
Prvý hráč povie „A ako...“ a doplní slovo začínajúce sa na A, napríklad „auto“. Druhý hráč pokračuje písmenom B, napr. „býk“, ale pred písmenom B musí zopakovať to, čo povedala osoba pred ním. Čiže ten, kto je na rade pri písmene D, povie napr. „A ako auto, B ako býk, C ako cencúľ, D ako dom.“ Ako bude hra pokračovať, bude stále náročnejšie zapamätať si predchádzajúce slová. S mladšími deťmi sa môžete dohodnúť, že im pomôžete so začiatočným písmenom, ono doplní iba slovo.

10. Hra s pesničkami
Jedna osoba začne spievať melódiu niektorej známej pesničky a ostatní sa snažia čo najrýchlejšie uhádnuť, ktorá pesnička to je. Kto to zistí prvý, vyhráva a môže spievať ďalšiu pesničku.

11. Hľadaj tajné miesto
1. hráč sa pozrie na cestnú mapu a nájde na nej malé mesto, dedinku, rieku a pod. Môže v súvislosti s týmto miestom porozprávať nejaký vymyslený tajomný príbeh alebo legendu. 2. hráč musí toto tajné miesto nájsť na mape za dohodnutý časový limit. Potom zadáva tajné miesto dieťa a háda rodič. Príbeh môže obsahovať i ďalšie dva-tri názvy, ktoré postupne privedú hľadajúceho k cieľu.

12. Hádaj, na čo myslím
1. hráč myslí na nejakú vec, človeka či zviera.2.hráč mu dáva otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie. Napríklad „Je to na jedenie?“, „Potrebujeme to každý deň?“ a pod. Po správnej odpovedi sa vymeníte. So starším dieťaťom sa môžete dohodnúť na počte otázok (napríklad 15) alebo časovom limite, za ktorý treba uhádnuť, na čo ten druhý myslí.

 

Na zábavnú cestu autom

1. PRE DETI od 2 do 6 rokov


Kto to zbadá prvý?
Hráč, ktorý začína, si vymyslí nejaký predmet, ktorý možno uvidieť na ceste alebo v krajine, ktorá sa mihá okolo. Kto tento predmet zbadá ako prvý, získava bod a vyberá si nový predmet.

Šikovné prsty
Kto vie lúskať prstami? A kto dokáže vytvoriť prstami „V“ tak, že odtiahne od seba prostredník a prstenník, pričom ostatné prsty spojí? Za každý trik s prstami je jeden bod.

Pá, pá
Deti sa striedavo snažia prinútiť ľudí z okoloidúcich áut, aby im zakývali. Ak sa to niekomu podarí, dostane bod.

 

2. PRE DETI od 6 do 9 rokov


Čo to je?

Do látkovej tašky nahádžte rôzne predmety ako cvičky, lesk na pery, plyšového medvedíka, hrebeň... So zatvorenými očami si treba siahnuť do tašky a uhádnuť, o aký predmet ide.

Bingo do auta
Každý hráč dostane 16 kariet, na ktorých stojí, čo má cestou objaviť: kravičku, autobus, staré auto... Kto niečo z toho objaví ako prvý, povie to nahlas a obráti dotyčnú kartu. Vyhráva ten, kto obratí všetky karty ako prvý.

Hra na abecedu
Jedna osoba si vyberie pravú stranu cesty, druhá ľavú. Každý hľadá písmená abecedy, ktoré sa objavujú na reklamných a vývesných tabuliach na jeho strane cesty. Cieľom hry je nájsť všetky písmená abecedy v poradí od A po Z. Ten, kto to dokáže prvý, vyhráva.

 

3. PRE DETI od 9 do 12 rokov


Inšpekcia tašky

„Detektív“ preskúma obsah zvolenej tašky. Má 2 minúty, aby si všetko zapamätal. Potom musí zavrieť oči a niekto z tašky odstráni jeden predmet. Hráč môže otvoriť oči a pozrieť sa do tašky. Jeho úlohou je teraz uhádnuť, čo v taške chýba. Ak sa mu to podarí, získava bod a na rade je ďalší hráč.

 

Kilometrix
S poslednou hláskou treba vytvoriť nové slovo, až kým nevznikne dlhokánske slovo: napríklad Auto – tona – násobilka – karate až nakoniec vznikne „autonásobilkarate“. Cieľom je na seba nahromadiť desať hlások a bez chyby ich správne vysloviť.

Honba na písmenká
Jeden hráč povie nahlas číslo na poznávacej značke predbiehajúceho automobilu, napríklad BA – 267 – NL. Akú vetu v sebe skrývajú jednotlivé písmená? Napríklad: „Babičkina andulka nevie lietať“. Pre šampiónov? Vo vete sa musí vždy nachádzať zviera alebo povolanie.

Dovolenkové „Dalli-Dalli“

Čo potrebujeme pri kempovaní? Nasleduje „Dalli-Dalli“ a hráč má 60 sekúnd na to, aby vymenoval čo najviac pojmov. Za každú správnu odpoveď je jeden bod.