Hry a relax  -  hry detí


Hry detí na KARNEVALE :

 

1. Preteky s papierom      

 Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier, stačia i noviny). Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska, pódia) na druhý, resp. tam a späť. Nesmie však stúpiť na zem. Pohybuje sa takým spôsobom, že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier, výkres, väčší rys, kartónová podložka a podobne).Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod.

 

2. BLŠKY NA VÝCVIKU

2- 4 skupiny deti  po 3-5 detí.

Každá skupina dostane kartičky s číslom 1.2.3....

Skupinám dávame povel píšťalkou

1x zapískať : rozchod v pokluse !

2x zapískať : zoraď čísla ! -  od jednotky  vzostupne

Kto sa zoradí prvý, vyhrá

                                         

3. ŠTYRI KRÚŽKY

 Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. Hráči spolu súťažia, komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom hodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky, ten vyhráva.

Alebo : Družstvo, ktoré nahádže viac kruhov, zvíťazí.

 

4.Módny salón

Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy), nožnice (3 kusy), špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu).

Každá dvojica dostane jedny noviny, desať špendlíkov, nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. Dvojice sa môžu spolu radiť, ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Hodnotíme čas, za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu.

 

5. Lentilky

Pomôcky : slamka, lentilky, plastový tanierik, plastový pohárik

Na stole sú prázdne poháriky a asi 5 metrov od nich sú tanieriky s lentilkami. Deti na povel nasávaním cez slamku pridržujú na konci slamky lentilku a prenášajú ju do pohárika. Kto za stanovený čas prenesie najviac lentiliek, vyhráva.

 

6. ZVEDAVÍ KOHÚTI

Cieľ:    Prečítať čo má súper na chrbte          

 Pomôcky:    Papier, špendlík, fixka

Hra dvojíc .

Každý má na chrbte nakreslený nejaký znak, alebo číslicu. Hráči stoja oproti sebe, ruky majú za chrbtom a stoja na jednej nohe. Kto prvý uvidí, čo má súper na chrbte, vyhráva.

 

7. Preteky orieškov  

Súťaž družstiev 

Pomôcky : stolička, oriešky, príbor

Deti rozdelíme do  2 – 4 družstiev. Každé družstvo si postaví pri stene stoličku, na ktorú pripevníme 10 neolúpaných orieškov. Úlohou družstiev bude preniesť oriešky na učené miesto raz vidličkou, potom nožom a pod. Ak oriešok pri prenášaní spadne, musí ho bez pomoci rúk dostať naspäť na príbor a až potom pokračovať v hre. Voľnú ruku má každý súťažiaci za chrbtom. Vyhrá družstvo, ktoré poprenáša všetky oriešky na stanovené miesto ako prvé.

 

8. Papierové vrecko  :

Pomôcky  :  palica, špagátik, papierové vrecká, stolička, šatka

Palicu pripevníme špagátom o stoličku a na ňu pripevníme nafúknuté a zviazané papierové vrecko. Súťažiacemu zaviažeme oči, postavíme chrbtom k stoličke, spraví 6 krokov od nej, otočí sa a ide späť k stoličke a tlieskaním rúk sa snaží vrecko prasknúť.

 

 9. Žongléri  :

 Pomôcky : balóny,

Súťažiaci si dajú ruky za chrbát. Vedúci balóny hodí naraz obidvom súťažiacim, ktorí sa snažia bez pomoci rúk udržať balón čo najdlhšie vo vzduchu. Komu vydrží vo vzduchu najdlhšie, vyhrá.

 

10. Na správne miesto :

Tenisová loptička, polystyrénová nástenka, šatka

Na  polystyrénovú nástenku nakreslíme tvár šaša bez nosa. Namiesto nosa pripevníme klinec zatlčený spredu tak, aby kus vytŕčal. Nos si pripravíme zo starej tenisovej loptičky,  z ktorej kúsok odrežeme. Súťažiacemu zaviažeme oči a jeho úlohou bude nasadiť šašovi nos na správne miesto.

- Variácie – Súťažiaceho zatočíme a deti z družstva ho navigujú.

11.VTÁK OHNIVÁK
Vták ohnivák (hráč so zaviazanými očami) má po svojom tele popripevňované asi 20 centimetrové prúžky nastrihané z farebného papiera. Úlohou hráčov je tieto papierové prúžky ukoristiť bez toho, aby sa ich vták ohnivák dotkol.

12. KTO SOM?
Každá skupina dostane nejaký symbol (zvieratko, písmeno, predmet...), ktorý si pripevní na chrbát. Všetci ľudia jednej skupiny teda majú na chrbte pripevnený rovnaký symbol. Úlohou družiny je zistiť symboly ostatných skupín. Nesmie sa však použiť akákoľvek forma fyzického dotyku. Je vhodné dať skupine čas pred začiatkom hry na premyslenie taktiky.

 

13. OSTREĽOVAČI

10 konzerv , 10 loptičiek, 10 hodov

Deti triafajú zo stanovenej vzdialenosti do konzerv

 

14. SKÚŠKA RÝCHLOSTI
Hrajú vždy len dvaja hráči. Postavia sa čelom k sebe, pričom na chrbte majú pripevnený papier s číslom. Ich úlohou je prečítať číslo na chrbte súpera, pričom sa v tom snažia zabrániť svojmu súperovi. Vyhráva ten, kto prvý zakričí číslo napísané na chrbte súpera.

15. TROJNOHÝ BEH
Vytvorte dvojice a zviažte im nohy – ľavú nohu jedného hráča s pravou nohou druhého. Vznikne vám hybrid s troma nohami. Je vcelku zábavné vytvoriť turnaj v behu na 10 metrov týchto kreatúr. Súťažia vždy dve dvojice oproti sebe – víťazná postupuje do ďalšieho kola. Aj beh štvoríc je zábavný, ale všetci budú radšej, ak v skupine bude aj zdravotník.
Ak chcete hre pridať na zaujímavosti, nech súťažiaci bežia dozadu.

16. DOBRÚ CHUŤ!
Dvoch hráčov posadíme oproti sebe a zaviažeme im oči. Obom dáme do ruky chlieb s maslom a cibuľou alebo misku s drobným ovocím (čučoriedky sú najvhodnejšie) a úlohou hráčov je navzájom sa nakŕmiť. Je ťažko určiť, kto vyhral, ale pre divákov je to veselý pohľad.

17. ČRIEVIČKY PRE PRINCEZNÚ
Táto hra je vhodná pre zmiešanú skupinu: Každý rytier dostane svoju dámu. Pred začatím hry sa zoznámia a obzrú si jeden druhého.
Potom sa dámy postavia do rady, ich topánky sa zmiešajú a umiestnia na hromadu asi 20-40 metrov od nich. Ak sa hrá v uzavretých priestoroch, môže to byť na jej opačnej strane miestnosti, alebo v inej časti budovy. Po odštartovaní majú rytieri za úlohu čo najskôr doniesť obuv svojim dámam. Rytier však smie niesť naraz len jednu topánku a dáma pri obúvaní nerozpráva - dovolené sú iba gestá.

18. OMOTÁVANIE MÚMIE
Hrá sa v skupinách. V skupine sa určí jeden dobrovoľník (malého alebo stredného vzrastu), ktorý bude predstavovať múmiu. Každá skupina dostane jeden kotúčik toaletného papiera a štvrť až pol hodiny času. V tom čase majú za úlohu čo najlepšie omotať múmiu toaletným papierom. Hodnotí sa kvalita a nezabudnite na záverečnú fotografiu. 
Ako motivácia existuje pesnička od Slávka Janouška - Mumie.

Obmena tejto hry spočíva v zmene toaletného papiera za rolku tapety. V tomto prípade môžeme dať k dispozícii lepidlo, fixky, spinky, alebo lepiacu pásku. Úlohou skupiny je pripraviť konkrétnu módnu variáciu na tému najlepšia blúzka, kostým, sukňa...

19. ŠTAFETA S KRABIČKOU OD ZÁPALIEK
K tejto hre potrebujete dve vonkajšie časti krabičky od zápaliek (tie, kde je škrtátko). Hra je určená pre dve aspoň štvorčlenné družstvá. Kapitán každého mužstva si nasadí krabičku na nos a po odštartovaní hry ju bez dotyku rúk predá na nos ďalšiemu členovi družstva. Tak krabička putuje k poslednému hráčovi a odtiaľ sa postupne vracia naspäť ku kapitánovi. Ktorému družstvu sa to podarí skôr, vyhráva. Ak krabička spadne na zem, hra začína odznova.

Modifikácia tejto hry spočíva v štafete – namiesto kolíka si však hráči predávajú krabičku nastrčenú na nose. Komu počas behu k méte a späť krabička spadne, musí sa vrátiť na štartovaciu čiaru, nasadiť si krabičku na nos a prebehnúť trasu znovu.

20. LODIVODI
Niektorému hráčovi zaviažeme oči a vedieme ho tlieskaním cez prekážky. Hráč pritom ide vždy v tom smere, odkiaľ počuje tlieskanie. Je možné vytvoriť súťažné dvojice a hrať túto hru na rýchlosť prejdenia prekážkovej dráhy.

21. TRIEDENIE ZÁPALIEK
Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou súťažiacich je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli jedným smerom. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči, alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

22. PAPIEROVÝ HAD
Každá skupina dostane papier veľkosti A4, alebo A5. Úlohou súťažiacich je vytrhať z tohto papiera čo najdlhšieho papierového hada za časový interval určený vedúcim. 

23. PIERKO VO VZDUCHU
Účastníkov rozdelíme na skupiny a každá dostane pierko. Ich úlohou je udržať pierko čo najdlhšie vo vzduchu fúkaním.

24. GENTLEMANI
Hráči sa postavia za svoje partnerky, ktoré tiež stoja. Úlohou hry je, aby si čo najrýchlejšie zobliekli svoje saká (svetre, bundy – podľa toho čo majú na sebe) a snažili sa to obliecť svojim partnerkám, ktoré nemôžu aktívne pomáhať – maximálne prispôsobovaním sa. Pri saku sa musí zapnúť aspoň jeden gombík. Hra sa hrá istý časový limit a vyhráva pár, ktorému sa to podarilo čo najviac krát.

 25. TANEC S POMARANČOM

Každé družstvo si určí dvojicu , chlapec-dievča a budú spolu tancovať na hudbu tak, že si pritlačia pomaranč medzi čelá a ruky dajú za chrbát. Komu pomaranč spadne, alebo sa ho dotkne rukou, vypadne z hry.

 

26. BOJ O BALÓNIK

Hrá sa vo dvojiciach. Hráči si priviažu k členku balónik a snažia sa súperovi balón prišliapnutím prasknúť. Vyhrá zen, kto prvý praskne súperovi balón.

 

27. KOLÁČ

Súťaží ľubovoľný počet hráčov. Každý dostane na tácku koláč, zaviažu sa mu oči a ruky má za chrbtom. Na povel začnú koláč jesť. Kto prvý zje, vyhráva. Vtipné sú koláče so slivkovým lekvárom.

 

28. FORMULA

Každý hráč si priviaže narovnako dlhú niť autíčko a druhý koniec na ceruzku. Kto prvý navinie na ceruzku niť a autíčko sa dotkne ceruzky, vyhráva.