Krókusy 

- vystrihovánka na okno

 

Technika :  skladanie, vystrihovanie

 

 

Pomôcky : kancelársky papier  A-4/ farebné papiere/,  ceruzka, nožničky obr.2

 

Postup:

1. Papier zložíme na polovičku po dĺžke a prestrihneme. obr.3,

2. Poskladáme harmoniku. /na polovičku, na polovičku a  ešte raz na polovičku - rozložíme a zložíme do harmoniky/ obr. 4,   5,    6,     7

3. Na poskladaný papier nakreslíme vzor vystrihovania tak, aby stred kvetu bol na hrane harmoniky.  obr. 8

4. Opatrne vystrihujeme - môžeme si pomôcť vyfarbením časti, ktoré vystrihujeme.   obr. 9

5. Druhú polovičku papiera takisto poskladáme do harmoniky a nakreslíme iný vzor kvetu a vystrihneme.   obr. 10

6. Vyrobili sme dve rôzne vystrihovánky, obr.11 ktoré  môžeme nalepiť na iný farebný papier, obr. 12  alebo na okno. obr. 1

 

obr.2  

 

obr.3

 

obr.4

 

obr.5

 

obr.6

 

obr.7

 

obr.8

 

obr. 9

 

obr. 10

 

obr. 11

 

obr. 12

 

obr. 1