Jarné okno s kvetináčom  

 

 

Pomôcky : výkres A4, farebný papier, lep, nožnice,  pastelky, fixy, maketky kvietkov

 

Postup :

- vymaľujeme pozadie na výkrese

- nastriháme hnedé prúžky - rám okna a prilepíme na okraj výkresu

- obkreslíme maketu kvetináča, vystrihneme, vymaľujeme a  nalepíme na dolný okraj rámu

- nastriháme lupienky, stopky a lístky jarných kvetov

- kvetináč položíme na spodný rám obrázku a vložíme doňho kvety

- všetko prilepíme

- obkreslíme maketu motýľa, vymaľujeme, vystrihneme a nalepíme ho do horného rohu rámu iba jeho hranou telom motýľa

- rám okna môžeme spestriť bielymi srdiečkami

Zdroj  brožúrka : http://www.raabe.sk/strihame-lepime-tvorime