Tulipány

výzdoba okien

1. ročník

 

Zlepovanie rôznofarebných lupeňov k stopke s listami

 

Pomôcky : ferebný papier, lep, nožnice, makety list, stopka, lupienok

 

Postup : obkreslíme makety, vystrihneme jednotlivé časti a zlepíme

- tulipány môžeme nalepiť na baliaci papier a vytvoriť kolektívnu prácu, alebo nalepiť na okná