Zimná krajinka

          kresba zmizíkom

 

 

 

Pomôcky : výkres A5, atrament, štetec, zmizík

Postup :

- natrieme atrament štetcom na celý výkres

- po zaschnutí atramentu kreslíme zmizíkom zimnú krajinku podľa vlastnej fantázie