Tvorivá dielňa

 Zima

 1. Zimné halúzky - dekorácia do vázy
 2. Snežienky na parapete - dekoračný predmet, strihanie, lepenie
 3. Snehuliak - kašírovanie - tri rôzne veľké balóny, obalené novinami  so škrobom
 4. Snehuliak  z pásikov papiera - papierová koláž z prúžkov papiera
 5. Snehuliaci idú - dekorácia  triedy - kreslené a vystrihnuté obrázky
 6. Snehuliak - koláž - vytrhávanie papiera
 7. Snehuliak  z vejárov - skladanie vejárov  a lepenie
 8. Snehuliak - odtláčanie pomocou ceruzky a beloby
 9. Zima s belobou - maľovanie belobou
10. Zimná krajinka I. - atrament a zmizík
11.  Zimná krajinka II. -  dekorácia na okno - kreslenie na pauzák
 12. Zimná krajinka III. - vytrhávanie papiera
13. Kŕmidlo pre vtáčiky - papierová  koláž  /copyart/
14. Sánky  -   "štopkanie" - prepletanie farebných prúžkov
15. Rukavičky   - vyškrabovanie, voskovky, tuž
     
   Vtáčiky - modelovanie - kašírovanie z novín
  Vtáčiky v zimných kŕmidlách - album - obkresľovanie z obrázkov alebo/ kopiart/
 Lesná zver v zime   - domaľovaná koláž, obrázky z časopisov
  Zimná súprava- suchý pastel - čapica a rukavice
  Detské hry na snehu - tempera - maľovanie  podľa makiet častí postáv
  Krupica-škorica, je zima! - tvorivovosť s netradičnou technikou