KONIEC 

 

Program nacvičoval celý školský klub so svojimi vychovávateľkami a ich súbormi v oddeleniach.

Ešte raz ďakujem za spoluprácu kolegyniam a nezabudnuteľný zážitok z podujatia pre nás i pre deti.