Imatrikulácia prvákov v školskom klube :

   13. 11. 2014  

Tu začala Holubienka vznikať: