Späť na zoznam                      MESTÁ  a obce Slovenkahttp://www.treking.cz/regiony/ilava-hrad.htm?full_discussion=true

      Mesto ILAVA :

 

 

 

Ilava existovala už v 13. storočí., bola kráľovským majetkom. V roku 1446 sa po prvýkrát spomína ilavský hrad. Ilava časom prestala byť kráľovským majetkom, čoraz viac sa dostávala do poddanskej závislosti od zemepána, a tak sa stala zemepanským mestečkom. Rozvoj mesta na prelome storočí dosvedčuje aj jeho zachovalá architektúra - secesné, neobarokové a neorenesančné domy ešte dnes dokazujú solventnosť jej obyvateľov.

Dominantu tohoto malého okresného mesta tvorí stavebne účelovo upravený hradný komplex. Od čias Rakúsko-uhorskej monarchie až dodnes je v ňom najprísnejšie strážená väznica. Snáď aj preto sa o ňom zmieňuje len máloktorá publikácia o slovenských hradoch.

Napriek tomu, že Ilava je jedno z tých menších mestečiek, ponúka dostatok kultúrnych pamiatok a zaujímavostí. Najvýznamnejšími sú Ilavský hrad, zvonica či kostol alebo bývalý pivovar.

 

Kráľovská komora odpredala hrad generálovi grófovi Breunerovi, ktorého príslušníci poskytli vnútorný hrad rádu Trinitárov -  rehole Najsvätejšej Trojice. Tí ho opravili, prestavali na kláštor a nemocnicu, v rokoch 1701 - 1722 pristavali dvojvežový kostol. Keď cisár Jozef II. zrušil rády, trinitári v roku 1783 z kláštora s nemocnicou odišli. V roku 1805 nevyužívaný objekt na 50 rokov odkúpil gróf Königsegg. Monarchia po navrátení (1856) v zrušenom kláštore zriadila väznicu.

      Zdroj: http://www.ilava.sk/historia

              http://www.megaubytovanie.sk/ilava

            http://www.treking.cz/regiony/ilava-hrad.htm?full_discussion=true

 

 

 

ilava