Späť na zoznam                   MESTÁ  a obce Slovenka

Obec Horné Lefantovce :

Obec sa nachádza na západnom úpätí pohoria Tribeč, na okraji výbežku Podunajskej nížiny. Od Nitry je vzdialená asi 15 km severným smerom.

    Z katastra Horných Lefantoviec pochádzajú najstaršie paleolitické nálezy až z obdobia mladého paleolitu, ktoré patria gravettienskej kultúre /26 000-18 000 pred n.l./. ide o sídliskovú lokalitu, ktorá sa nachádza približne juhozápadne od Horných Lefantoviec v polohe Kamenec na plochom chrbte nezalesnenej vyvýšeniny. Je zrejmé, že na tomto mieste sídlili lovcovia mamutov a inej veľkej zveri, i keď chotár bol s najväčšou pravdepodobnosťou iba sezónny a nemal dlhého trvania.

V obci sú dva kaštiele - zo 17. a 19. storočia. Starší renesančný kaštiel z roku 1618 bol pôvodne stredovekým hradom, neskôr sídlom šľachtického rodu Elefánthyovcov. Stojí na vyvýšenej terase nad obcou a je obklopený parkom. Mladší - neskorobarokový kaštiel vznikol prestavbou paulínskeho kláštora zo 14. storočia o tri storočia neskôr. Nekororobarokový kaštieľ je sídlom Obecného úradu v Horných Lefantovciach. Medzi ďalšie významné rody tejto oblasti patrili Apponyiovci, ktorí pochádzali z neďalekých Oponíc.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A9_Lefantovce  http://www.hornelefantovce.sk/

 

Renesančný kaštieľ:

Neskorobarokový kaštieľ: