Späť na zoznam                      MESTÁ  a obce Slovenka

Hlohovec :

 /pri Piešťanoch/

Trnavský kraj

 

Rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom Považského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny.

Mestom preteká rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka.

Meno mesta je od rastliny hloh, ktorá rastie v okolí mesta.

Vyhlásenie historického jadra mesta Hlohovec (o výmere cca 15 ha) za pamiatkovú zónu od 1.3.1993

 

 

Najvýznamnejšou a dominantnou stavebno-historickou pamiatkou mesta je zámok, pôvodne stredoveký hrad. Je v tvare nepravidelného päťuholníka s tromi podlažiami a asi  s 40 miestnosťami. Najvýznamnejšie sa do dejín hradu zapísal Jozef Erdődy, ktorý nechal prestavať pôvodný hrad na reprezentačný zámok, ktorý sa zachoval prakticky v nezmenenej podobe až dodnes.

Súčasťou zámku je kaplnka s barokovým oltárom.
V areáli zámku sa nachádza i budova unikátneho empírového divadla z r. 1802. Je to najstaršia zachovaná budova divadla na Slovensku. V roku 1802 pri príležitosti návštevy cisára Františka II. ho dal v areáli zámockého parku postaviť  J. Erdődy

V strede mestského námestia stojí pôvodne gotický farský kostol sv. Michala. Vedľa kostola sa nachádza kaplnka sv. Anny z 18. storočia. V blízkosti námestia je zaujímavá stavba kostolíka sv. Ducha a špitálika pochádzajúca zo 14. storočia. Oba objekty slúžili v stredoveku charitatívnym a náboženským účelom. Na severnom okraji centra mesta je umiestnený františkánsky kláštor s priľahlým kostolom Všechsvätých z 15. storočia.

Najkrajším a najnavštevovanejším prírodným celkom mesta je zámocký park s francúzskymi terasami. Jeho súčasťou je jazierko, množstvo stromov v lesoparkovom prostredí a ojedinelé sústredenie mohutných a vzácnych platanov. Park je centrom oddychu obyvateľov mesta.

Vyhliadka Šianec

Prírodná vyvýšenina ( 343m n. m.) na južnom okraji miesta pri ceste II/507 poskytuje najkrajší výhľad na samotné mesto, ale i celú rovinu od Trnavy po Piešťany, olemovanú pohoriami Malých Karpát a Považ

http://mesto.hlohovec.sk/